VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Kompanjonavtal

Syftet med avtalet är att reglera aktieägarens möjlighet till insyn och inflytande över bolagets förvaltning samt kontrollera aktieägarkretsens sammansättning. Det kan vara viktigt att inte utomstående blir delägare utan övriga ägares samtycke.

Att i samband med delägarens skilsmässa eller dödsfall ha klargjort hur ägandet fortsättningsvis skall se ut är frågor som ofta har stor betydelse. Det måste även finnas möjlighet att lämna bolaget på skäliga villkor.

Vad du får

  • Professionell rådgivning från branschens vassaste bolagsrättsjurister
  • Upprättande av ett juridiskt korrekt kompanjonavtal som speglar båda parters önskemål och viljor och tillser alla eventualiteter

I ett kompanjonavtal har man större frihet att reglera olika frågor än i bolagsordningen. Bolagsordningen kan därför hållas ”neutral”, vilket också är önskvärt eftersom bolagsordningen är offentlig. Ett kompanjonavtal däremot blir inte offentligt. Även bristande överensstämmelse med bolagsordningen kan ge komplikationer.

Kompanjonavtalet bör vara skriftligt och undertecknat av parterna. Det föreligger stor frihet att anpassa utformning och innehåll efter förhållandena, men rättigheter enligt tvingande regler i ABL kan inte inskränkas (t ex minoritetsskydd). Det bör säkerställas att kollision med gällande arbetsrättsliga regler undviks. Man bör vara försiktig med att tillämpa mallar och standardiserade lösningar. Vid utformningen av avtalet är det därför viktigt att anlita juridisk kompetens. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just dig.