VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Är ditt företag under Skatteverkets lupp?

Skatteverket har informerat om vilka företag som kommer att granskas särskilt i årets kontroller för bedrägerier, till exempel felaktiga skatteåterbetalningar och bidragsfusk.

Skatteverket kommer även att specialgranska bland annat rot och rut i vissa branscher, momsbedrägerier i fordonshandeln, samt hur de nya reglerna om personalliggare i byggbranschen följs.

I år driver Skatteverket en särskild insats mot angrepp på Skatteverkets utbetalningssystem. Det handlar till exempel om att oseriösa aktörer försöker få ut skatteåterbetalningar på falska grunder.

Årets kontroll av rot och rut riktas särskilt mot arbete som utförs av närstående, samt mot privatpersoner som bedriver enskild näringsverksamhet inom jord- och skogsbruk. Det handlar bl.a. om att kontrollera att enskilda näringsidkare inte begär rot- eller rutavdrag för arbete i bostaden samtidigt som kostnaden och ingående moms för material avseende samma arbete med hjälp av en särskild faktura dras av i näringsverksamheten. Branschkontrollen av rot fortsätter inom bredbandsfiber, fönster samt takläggning.

Vid årsskiftet infördes krav på personalliggare i byggbranschen, som har 550 000 anställda. Skatteverket kommer att kontrollera hur företagen följer de nya reglerna.

Momsbedrägerier i handeln med fordon som köps och säljs över landsgränser ska specialgranskas, bland annat affärer som görs med köpare eller säljare i Norge.

Informationsutbytet med andra länders skattemyndigheter kommer att öka kraftigt i år, en fyrdubbling av antalet inkomna uppgifter till Skatteverket väntas.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag: