VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Ändrade nivåer för kompensationsstöd

Det kommer stora förändringar i kompensationsstödet även 2016. Sveriges stödområden går från tio till tolv.

På en del större mjölkgårdar kan det röra sig om sexsiffriga belopp i lägre kompensationsstöd jämfört med 2015, beroende på att man nu hamnar i stödområde med lägre stödnivå.

Sverige har tidigare varit indelat i tio områden där stödet varierat efter förutsättningarna som råder. Anledningen till att man har ändrat områdena inför 2016 är att Sverige måste följa de gemensamma bestämmelser som finns inom EU.

LRF Konsults affärsrådgivare, Sören Söderteg, förklarar att EU kräver bland annat en anpassning efter medeltemperaturer under odlingsperioder och det innebär att landet från och med i år delas in i tolv stödområden. Det har också skett förändringar i ersättningsnivåer.

– Vissa kommer att missgynnas av detta, andra kommer att få högre kompensationsstöd, säger Sören Söderteg.

Viktigt att notera är att det samtidigt sker en förändring i reglerna kring djurtäthet och stödnivåer. Marken man får stöd för delas in i så kallade typer av jordbruk och för varje typ gäller en viss djurtäthet. Typ och stödområde avgör ersättningen per hektar.

– Var noga med att beräkna din djurtäthet rätt. Beräkningsperioden är 1 augusti 2015 till 31 juli 2016. Det kan vara så att det är värt att skaffa några fler djur eller se över foderarealerna för att optimera stödet. Det är något som vi på LRF Konsult kan hjälpa till med att räkna fram, säger Sören Söderteg.

– Ligger du på gränsen mellan exempelvis typ 1 och 2 kan det innebära en halvering av stödet om du hamnar på fel sida.

Som alltid gäller det att rapportera händelser som slakt eller försäljning av djur till centrala djurdatabasen inom sju dagar för att stödet inte ska förändras. Glöm heller inte att ange vilka produktionsplatsnummer du har på dina djur och att de är rätt märkta och journalförda.

Kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Stödet ska främja fortsatt användning av jordbruksmark, bidra till att bevara landsbygden och bevara och främja ett hållbart jordbruk.

Det sammanlagda kompensationsstödet till svenska jordbrukare uppgår till drygt 1,2 miljarder kronor enligt prognos från Jordbruksverket.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Aktuella frågor kring SAM-ansökan

Ansökningsperioden för SAM-ansökan 2016 närmar sig. SAM-Internet öppnar den 10 februari och sista dag att skicka in ansökan är den 21 april. Läs mer hur du påverkas i år.

Dags att fundera över årets SAM-ansökan>>

SAM 2016 - nyheter inför årets ansökan>>

Tre nya miljöersättningar 2016>>

Ändrade nivåer för kompensationsstöd>>

Kryssa rätt i SAM-ansökan>>

Djurvälfärdsstödet 2016  – ”Ta hem pengarna”>>