VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Dags att fundera över årets SAM-ansökan

Ansökningsperioden för SAM-ansökan 2016 är nu igång. SAM-Internet öppnade den 10 februari och sista dag att skicka in ansökan är den 21 april.

Reglerna för gårdsstödet är i stort sett desamma som 2015, då den nya CAP reformen genomfördes inom EU, men en del nyheter har tillkommit som man måste vara observant på.

Inom landsbygdsprogrammet har det tillkommit tre nya miljöersättningar och kompensationsstödet har gått från 10 till 12 stödområden vilket även medfört förändringar i ersättningsnivåer samt djurtäthet. Det har även tillkommit tre nya ersättningar för djurvälfärd. Om detta och mer därtill beskrevs mer ingående i förra nyhetsbrevet.

Här kommer ytterligare några tips att vara extra observant på när du gör din SAM-ansökan:

Se till att du uppfyller miljövillkoren för förgröningsstödet!
I år har Jordbruksverket förbättrat förgröningskollen i SAM Internet där du på ett enkelt sätt kan se om beräkningarna som ligger bakom bedömningen uppfyller villkoren för förgröningsstödet eller inte. Var noga med att kolla att du uppfyller villkoren innan du skickar in din ansökan.

Stöd till unga
Söker du stödet till unga brukare och har AB ska det varje år under femårsperioden skickas in kopia på aktiebok eller gåvobrev, där det framgår hur många andelar man äger i AB och när man blev delägare samt att man är firmatecknare. Detta ska skickas in till länsstyrelsen senast 21 april.

Stödrätter
Fr.o.m. 2015 får du som brukare endast behålla stödrätter motsvarande den jordbruksmark du sökte för i SAM 2015. Om du har stödrätter över 2016, så måste dessa användas inom två år annars brinner de inne. Det går inte att rotera stödrätterna. LRF Konsult har en egen stödrättsbörs som nu är öppen. Kontakta en rådgivare på LRF Konsult om du vill handla.

Rapportera i rätt tid till CDB
Missa inte att registrera till CDB de förändringar som skett inom 7 dagar. Missa heller inte att ange rätt produktionsplatsnummer. Att rätt rapportering till CDB och att rätt PPN finns angivet i SAM Internet är mycket viktigt att det görs rätt då det påverkar alla djurbaserade stöd d.v.s. stöd för nötkreatur. kompensationsstöd och djurstöd till ekologisk produktion. Görs inte detta i tid uteblir alltså stödet för det missade djuret fram till nästa räkningsperiod.

Landsbygdsprogrammet, Nya miljöstöd
Från och med 2016 finns nya miljöersättningar att söka inom landsbygdsprogrammet, skyddszoner mot vattendrag och minskat kväveläckage. Dessa stöd går bara att söka i nitratkänsliga områden. Därutöver är det nu också möjligt att söka stöd för hotade husdjursraser i hela landet.

Om du gick in i nytt åtagande för betesmarker 2015 så hittar du ditt förslag till åtagandeplan på ”Mina sidor” i SAM Internet. Flertalet länsstyrelser är klara med förslagen till åtagandeplan men besluten tas inte förrän i höst. En nyhet i SAM Internet är att man nu kan se sina fastställda markklasser i kartverktyget.

Förändringar i kompensationsstödet 2016

  • nya områden.
  • nya gränser för djurtäthet 
  • nya stödbelopp

– Var noga med att beräkna din djurtäthet rätt. Beräkningsperioden är 1 augusti 2015 till 31 juli 2016. Det kan vara så att det är värt att skaffa några fler djur eller se över foderarealerna för att optimera stödet. Det är något som vi på LRF Konsult kan hjälpa till med att beräkna frampå just ditt företag. Ligger man på gränsen mellan exempelvis typ 1 och 2 kan det innebära en halvering av stödet om man hamnar på fel sida.

Nya djurvälfärdsersättningar 2016

Ett nytt ettårigt stöd riktad till mjölk-, får- och suggproducenter finns att söka i år 

  • Ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor. Ersättningen är 220 kronor per mjölkko
  • Ersättning för extra djuromsorg för får. Ersättningen är 2 000 kronor per djurenhet. 1 får motsvarar 0,15 djurenheter = ca 300 kr/får
  • Ersättning för extra djuromsorg för suggor. Ersättning 1000 kr/sugga

Ta hjälp
Rådgivarna på LRF Konsult håller sig väl uppdaterade på EU stöden och på alla nyheter inför 2016. Vill du själv förkovra dig så gå in på Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se, där du kan du läsa mer om stöden.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Aktuella frågor kring SAM-ansökan

Ansökningsperioden för SAM-ansökan 2016 närmar sig. SAM-Internet öppnar den 10 februari och sista dag att skicka in ansökan är den 21 april. Läs mer hur du påverkas i år.

Dags att fundera över årets SAM-ansökan>>

SAM 2016 - nyheter inför årets ansökan>>

Tre nya miljöersättningar 2016>>

Ändrade nivåer för kompensationsstöd>>

Kryssa rätt i SAM-ansökan>>

Djurvälfärdsstödet 2016  – ”Ta hem pengarna”>>