VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Djurvälfärdsstödet 2016 – ”Ta hem pengarna”

Långa kvällar med dokumentation lockar inte avsevärt för den som har svårt att få tiden att räcka till. Men det nya djurvälfärdsersättningen behöver inte betyda så mycket merarbete i ett land med redan god djurhållning. Rådet från LRF Konsult – ”Ta hem pengarna”.

Djurvälfärdsersättningen är ett helt nytt ettårigt stöd som omfattar klövhälsovård för mjölkkor samt djuromsorg för suggor och får.

För kornas del så ska de klövverkas av certifierad klövverkare två gånger per år, och inte med längre mellanrum än fyra månader. Ersättningen är 220 kronor per ko.

– Tänk på att söka ersättning på det antal kor som du kommer att ha under hela året. Korna ska vara individmärkta och journalförda enligt Jordbruksverkets föreskrifter för respektive djur. De ska även vara rapporterade till nötkreatursregistret, CDB, på rätt sätt samt att man angett produktionsplatsnummer där man håller mjölkkorna, säger Sören Söderteg, affärsrådgivare på LRF Konsult.

När det gäller suggorna handlar det till exempel om foderanalys, utfordringsruiner och hullbedömning av suggor och dräktiga gyltor. Ersättningen per sugga är 1 000 kronor.

– Som många säkert vet finns det redan ett femårigt åtagande med stöd för suggor. Det är inte tillåtet att söka dubbelt stöd så om man har ett pågående åtagande för den tidigare ersättningen måste man fullfölja det åtagandet innan man kan söka denna nya ersättning.

För fårens del handlar det om produktions– och foderplanering, klippning och mottagningsrutiner för nya får i besättningen.

– För får uppgår ersättningen till 2 000 kronor per djurenhet. Ett får räknas som 0,15 enheter så ersättningen blir då ca 300 kr per får.

Sören Söderteg har full förståelse för att dokumentationen som tillkommer inte lockar. Men för svenska lantbrukare handlar det inte om dramatiska omställningar i djurhållningen.

Sören Söderteg har pratat med klövverkare som under vintern deltagit i kurser för att bli certifierade. Tillsammans har de diskuterat de nya ersättningarna och villkoren kring dem, och klövverkarna räknar med att även kunna hjälpa djurägarna med det mesta av pappersarbetet. Klövhälsoplan och klövhälsorapport är sådana dokument som klövvårdaren hjälper till med att få korrekt upprättade.

– Klövverkar gör man ändå så det kommer inte att innebära någon större skillnad. Mitt råd är absolut att ta hem pengarna, säger Sören Söderteg.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Aktuella frågor kring SAM-ansökan

Ansökningsperioden för SAM-ansökan 2016 närmar sig. SAM-Internet öppnar den 10 februari och sista dag att skicka in ansökan är den 21 april. Läs mer hur du påverkas i år.

Dags att fundera över årets SAM-ansökan>>

SAM 2016 - nyheter inför årets ansökan>>

Tre nya miljöersättningar 2016>>

Ändrade nivåer för kompensationsstöd>>

Kryssa rätt i SAM-ansökan>>

Djurvälfärdsstödet 2016  – ”Ta hem pengarna”>>