VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Kryssa rätt i SAM-ansökan

2016 innebär flera nyheter för dig som ska skicka in SAM-ansökningar om jordbruksstöd. Sören Söderteg på LRF Konsult ger dig de viktigaste tipsen för att lyckas och hjälper dig undvika missar som kan kosta pengar.

Gårdsstöd finns att söka för jordbruksmark som du har rätt att bruka och sköta, och som du ansvarar för vad gäller drift och förvaltning. Som jordbruksmark räknas åkermark, betesmark och slåtteräng.

Över 3,5 miljarder kronor väntar på att fördelas i gårdsstöd till Sveriges bönder 2016. Till det kommer drygt 1,9 miljarder kronor i förgröningsstöd, alltså miljövillkor som är kopplade till gårdsstödet.

Sören Söderteg, stödansvarig på LRF Konsult, ger här några tips på hur du lyckas med ansökan och hur du använder ansökningsverktyget SAM Internet på Jordbruksverkets hemsida.

– En nyhet för 2016 är att det återigen är tillåtet att ha överskott av stödrätter, alltså de värdehandlingar som gårdsstödet baseras på. Men nytt för 2016 är också att stödrätter måste användas inom två år för annars brinner de inne, säger Sören Söderteg.

Han rekommenderar LRF Konsults stödsrättsbörs för den som vill sälja eller köpa stödrätter för att matcha storleken på sökt jordbruksmark 2016. Sören Söderteg påminner också om att värdet på rätterna succesivt utjämnas under en period som sträcker sig till år 2020, då alla lantbrukare ska ha samma grundvärde på sina stödrätter oavsett vilket värde man haft på dem tidigare.

Fram till och med 2014 var Sverige indelat i fem regioner och där brukare även fick ett tilläggsbelopp pålagt bland annat beroende på den djurproduktion som man tidigare haft. Det är de med höga tilläggsbelopp som tappar mest i utjämningen. De som har nötdjursproduktion kan å andra sidan kompensera en del av tappet med den så kallade ”nötpengen” som ligger på cirka 750 kronor per djur.

– Den som sökt stöd för nötkreatur ska komma ihåg att rapportera till centrala djurdatabasen, CDB inom sju dagar om ett djur till exempel går till slakt. Man får inget stöd för det djur som rapporteras in för sent under aktuell beräkningsperiod. Detta gäller alla djurbaserade stöd. Beräkningsperioden är 1 augusti till 31 juli.

För att få ta del av förgröningsstödet är det viktigt att tänka på att gårdar med mer än 30 hektar i södra Sverige måste odla åtminstone tre grödor. För övriga gårdar är det minst två grödor som gäller.

– För slättjordbruk gäller det dessutom att uppfylla villkoren för ekologiska fokusområden, vilket innebär att minst fem procent av marken antingen kan läggas i träda, odlas med kvävefixerande gröda, odlas med vallinsådd eller anlägga obrukade fältkanter.

Sören Söderteg nämner också stödet riktat speciellt till unga lantbrukare under 40 år med nystartade företag. Då gäller att företaget startat år 2011 eller senare. Stödet uppgår till cirka 550 kronor per hektar på max 90 hektar.

– Jag förstår att det är lätt att känna oro inför alla regler och stödformer. Vi på LRF Konsult kan hjälpa den som känner sig osäker att förstå vad som gäller och våra konsulter finns lokalt runt om i landet. Vi tar hand om cirka 12 000 ansökningar varje år och kan se till att brukarnas stödansökan optimeras.

SAM-ansökan ska vara inne senast 21 april. Efter det minskar stödet med 1 procent för varje arbetsdag som ansökan är försenad. Den som skickar in ansökan efter den 16 maj får inga pengar alls.

Fem saker att tänka på för SAM-ansökan:

  • Skaffa e-legitimation för att komma åt Mina sidor och i SAM Internet på jordbruksverket.se
  • Sälj dina överflödiga stödrätter så att de inte går förlorade
  • Missa inte stöd om du är under 40 och nystartad företagare
  • Kontakta LRF Konsult för hjälp att optimera din ansökan
  • Skicka in ansökan senast 21 april
Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Aktuella frågor kring SAM-ansökan

Ansökningsperioden för SAM-ansökan 2016 närmar sig. SAM-Internet öppnar den 10 februari och sista dag att skicka in ansökan är den 21 april. Läs mer hur du påverkas i år.

Dags att fundera över årets SAM-ansökan>>

SAM 2016 - nyheter inför årets ansökan>>

Tre nya miljöersättningar 2016>>

Ändrade nivåer för kompensationsstöd>>

Kryssa rätt i SAM-ansökan>>

Djurvälfärdsstödet 2016  – ”Ta hem pengarna”>>