VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Tre nya miljöersättningar 2016

I år utvidgas landsbygdsprogrammets miljöersättningar med tre nya miljöersättningar. Nytt för 2016 är att du kan söka stöd för skyddszoner mot vattendrag, minskat kväveläckage och hotade husdjursraser.

Landsbygdsprogrammets mål är att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden i Sverige. Pengarna till stöden i landsbygdsprogrammet kommer både från EU och Sverige.

Den sammanlagda summan för enbart miljöersättningar väntas landa på drygt 1,1 miljarder kronor.

Sören Söderteg, affärsrådgivare på LRF Konsult, berättar att det från och med 2016 finns nya miljöersättningar att söka inom landsbygdsprogrammet, skyddszoner mot vattendrag och minskat kväveläckage. Dessa stöd går bara att söka i nitratkänsliga områden. Målet är självfallet att minska problemen med övergödning.

– Därutöver är det nu också möjligt att söka stöd för hotade husdjursraser som bland annat fjällko, linderödssvin och gutefår, säger Sören Söderteg.

Minskat kväveläckage har många likheter med det tidigare stödet och innebär i praktiken att en spannmålsgröda sås in med en fånggröda och ska växa till mellan två huvudgrödor. Det är också möjligt att söka för vårbearbetning av marken vilket innebär att marken inte får bearbetas förrän 1 januari året därpå. Insatserna går att kombinera på ett och samma skifte och därmed få ersättning för båda åtgärderna.

Miljöersättning för betesmark och slåtteräng, vallodling och ekologisk produktion var samtliga nya stödformer 2015.

– Viktigt att tänka på är att alla ingångna miljöåtaganden är femåriga vilket innebär att man binder upp sig i fem år när man går in i ett åtagande. En nyhet för minskat kväveläckage är att den areal man går in med 2016 måste man söka utbetalning för även de resterande fyra åren, men det är möjligt att variera arealen 20 procent uppåt eller nedåt.

På marker som får vallstöd måste den sökande skörda varje år och marken måste ligga som vall i minst tre år innan man får bryta.

En annan regel som är viktig att känna till är att ny mark som ställs om till ekologisk produktion först måste sökas som ett tvåårigt omställningsstöd innan marken kan gå in i ett femårigt certifierat åtagande.

– Den tiden ligger marken i karens med tvåårigt åtagande, så kallat omställningsstöd, som ger samma ersättningsnivå som ett femårigt åtagande.

Jordbruksverkets ambition är att börja betala ut stora delar av 2016 års jordbruksstöd redan i oktober. Det innebär ett förskott på ca 85 procent av miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd samt ett förskott på 70 procent av gårdsstöd, nötkreatursstöd, förgröningsstöd och det särskilda stödet till unga jordbrukare.

2016 finns åtta miljöersättningar att söka samt ersättning för ekologisk produktion:

  • betesmarker och slåtterängar
  • restaurering av betesmarker och slåtterängar
  • fäbodar
  • hotade husdjursraser
  • minskat kväveläckage
  • skyddszoner
  • skötsel av våtmarker och dammar
  • vallodling
Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Aktuella frågor kring SAM-ansökan

Ansökningsperioden för SAM-ansökan 2016 närmar sig. SAM-Internet öppnar den 10 februari och sista dag att skicka in ansökan är den 21 april. Läs mer hur du påverkas i år.

Dags att fundera över årets SAM-ansökan>>

SAM 2016 - nyheter inför årets ansökan>>

Tre nya miljöersättningar 2016>>

Ändrade nivåer för kompensationsstöd>>

Kryssa rätt i SAM-ansökan>>

Djurvälfärdsstödet 2016  – ”Ta hem pengarna”>>