VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Aktuella frågor för dig som lantbrukare

Här kan du ta del av aktuella nyheter inom Lantbruksområdet.

LRF Konsults Lantbruksstipendium till Carl-Axel Andersson

Svenska lantbrukare blir allt äldre. Idag är lantbrukarens medelålder 58 år, och trenden går mot att medelåldern kommer fortsätta stiga. Hittills har det funnits begränsad förståelse för varför trenden ser ut som den gör, och varför yngre personer i så liten utsträckning tar över lantbruksföretag. För att ta reda på mer om detta gjorde Carl-Axel Andersson, ny redovisningskonsult på LRF Konsult i Ängelholm, examensarbete i ämnet på lantmästarutbildningen. I arbetet hängde generellt de ungas motiv till att ta över lantbruksföretag ihop med den tilltänkta gårdens storlek.

NYHET  •  2016-10-25 13:06