VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Engagemang gör att man tar kliv framåt

På LRF konsult ser man styrkan när medarbetarnas olika erfarenhet och kunskap möter driv och engagemang.

Johanna Hammarstedts bana inom LRF Konsult började när hon sökte sig till deras traineeprogram. Nu arbetar hon som redovisnings- konsult och med utvecklingsprojekt, en kombina- tion hon trivs mycket bra med.

– Det finns alltid nya utmaningar och projekt att ta sig an här och det är utvecklande. Mitt jobb är uppdelat i två spår, ett ekonomispår som re- dovisningskonsult där jag jobbar med bokföring, bokslut och deklaration med mycket kundkon- takt. Utöver det fungerar jag som affärsutvecklare i projektsammanhang och inom marknad och försäljning finns det stora möjligheter att vara med och påverka inom LRF Konsult.

Det är en spännande tid i branschen med den pågående digitaliseringen. Just nu jobbar Johanna 

och hennes kollegor för att möta de förändrade behov och nya arbetssätt som uppstår i takt med ökad digitalisering. LRF Konsult vill vara en aktör på marknaden som ständigt utvecklas och är med och driver förändringen.
– Ett av många projekt som vi arbetar med just nu är just ett digitaliseringsprojekt där vi bland annat ser över hur vi kan modernisera både i vår interna verksamhet, men framför allt att ligga i framkant när det gäller kunders behov nu och framöver.

LRF Konsult är väldigt öppet för nya idéer, fortsätter Johanna.
– Jag har alltid känt att jag har fått gehör för idéer och förbättringsförslag. Denna öppen- het visar på företagets vilja att utvecklas. LRF
Konsult har till exempel projekt där kollegor från hela landet engageras i framtidsfrågor kring våra arbetssätt, vår rådgivning och affärsutveckling.

Engagemang, kunskap och driv gör att medar- betarna har goda karriärmöjligheter.
– Inom företaget finns både kunskap, erfaren- het och engagemang. Intresse för kunden som gör att man tar kliv framåt i LRF Konsult.

Namn: Johanna Hammarstedt
Titel: Redovisningskonsult.
Utbildning: Civilekonom, Halmstad högskola, examen 2006.
Vad gör du helst på fritiden? På fritiden tränar jag gärna genom att springa i skogen, dansa och andra former av gruppträning.