VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Erik - nyanställd skogsakademiker

Erik BackmanVi ställde några frågor till Erik Backman, som är nyanställd skogsakademiker på LRF Konsult.

Hur gjorde du för att få jobb hos LRF Konsult?
- Jag skrev examensarbete för LRF Konsult under våren 2013 och fick bra kontakt med företaget. Efter examen gjorde jag min mäklarpraktik på Linköpingskontoret under hösten 2013 och lärde då känna kontoret och mina nuvarande kollegor.

- Jag lyckades sedan övertyga chefen om att de skulle anställa mig!

Hur har din första tid varit på LRF Konsult?
- Jag insåg ganska snabbt hur bra det är att arbeta på ett stort kompetensföretag. LRF Konsult har stor erfarenhet av att anställa nyutexaminerade och genom introduktionsutbildningar ges goda möjligheter att knyta kontakter med kollegor runt om i landet vilket stärker mig i arbetsrollen och säkerställer kvalitén ut mot kunderna.

- Min roll som skogsrådgivare och fastighetsmäklare på LRF Konsult innebär varierande arbetsuppgifter. Det är stärkande att efter varje arbetsdag i någon form fått skapa värde för kunder. Att kunna ha ett kundmöte på kontoret på förmiddagen och att på eftermiddagen gå ner sig i ett kärr är en härlig bredd i arbetet, förutom när man sitter fast i kärret.

Känner du att du har nytta av de kunskaper som du hade med dig från Jägmästarutbildningen?
- Absolut! Utöver skogliga kunskaper är den analytiska förmågan viktig. Något jag saknar från utbildningen är skogsbeskattning. Många av oss jägmästare arbetar på något sätt med privata skogsägare och då är skattefrågan oundviklig.

Vi är nya på jobbet - klicka och träffa oss

Emma Olsson

Älmhultskontoret

Erik Backman

Linköpingskontoret

Augin Acar

Örebrokontoret

Alexandra Andersson

Skarakontoret

Ida Holmblad

Örebrokontoret

Stina Friberg

Norrköpingskontoret

Ida Thörngren

Sunnekontoret

Christine Andersson

Ängelholmskontoret

Pär Wessel

Göteborgskontoret