VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Mångfald och inkludering

Då mångfalden hos landets småföretagare är större idag än någonsin tidigare behöver vi säkerställa att LRF Konsult har rätt kompetens hos våra medarbetare för att kunna tillgodose våra kunders behov

För att kunna erbjuda Sveriges alla småföretagare bästa möjliga rådgivning, måste våra medarbetare besitta en mängd kompetenser, en bredd av perspektiv, språkkunskaper och erfarenheter. Vi vill därför säkerställa att vi attraherar och rekryterar personer som vill bli Sveriges bästa rådgivare, har rätt attityd, engagemang och kompetens till rätt plats. Detta oberoende av personens bakgrund. 

Vi vet att olikheter berikar vår verksamhet och bidra med nya kreativa idéer och tankar för att förbättra vårt arbete. Tillsammans kan vi utveckla LRF Konsult till att vara  Sveriges bästa rådgivningsföretag.


- LRF Konsult utgår ifrån småföretagarens behov av rådgivning och administrativt stöd i sin verksamhet. För att vara relevanta och konkurrenskraftiga måste vi ha rätt kompetens och tjänst utifrån våra kunder behov. Det kräver olika spetskompetenser, erfarenheter, yrkesvana och ålder då Sveriges småföretagare är verksamma i många branscher och befinner sig i olika utvecklingsfaser.

Mångfald är en konkurrensfaktor och en viktig förutsättning förutom att möta kundbehovet också för att attrahera rätt sammansättning av medarbetare inom olika yrkesgrupper så att vi fortsatt kan vara ett växande och lönsamt företag.

Konkurrensen om kunderna i en allt tuffare marknad gör att vi ställer krav på hög kompetens och förmåga att ständigt utvecklas hos våra medarbetare. Vi vet att olikheter berikar såväl kundernas som vår egen verksamhet, säger Katarina Hedström Klarin, VD LRF Konsult.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas enligt PUL