VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Utvecklingsmöjligheter på LRF Konsult

På LRF Konsult ger vi dig kraft att växa till framtidens rådgivare. Med en mängd olika utbildningar och kompetensnätverk ger vi dig möjligheten att växa till din fulla potential.

Som nyanställd erbjuds du en gedigen introduktionsutbildning för att du ska lära känna LRF Konsult som företag, våra arbetssätt och skapa dig ett internt nätverk. Därefter följer du en utbildningstrappa specialiserat för varje tjänsteområde (ekonomi, juridik, fastighetsförmedling och affärsrådgivning), där vi kan erbjuda dig olika typer av vidareutbildningar, kompetensnätverk och mentorskapsprogram. LRF Konsult är inne på en spännande förändringsresa och möjligheterna att involveras i spännande utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder är många.

Vill du bli en av våra framtida ledare?

Vi har ledarskapsutbildningar både för våra befintliga, nya och potentiella framtida ledare. Vi arbetar kontinuerligt för att hitta nya medarbetare som vill bli ledare i vår organisation. Detta är en del av karriärutvecklingen hos oss, men det säkerställer också att vi hittar kunniga nya förändringsledare till organisationen, som är villiga till att skapa och leda den digitala utvecklingen hos oss.

Women Up

LRF Koncernen skickar årligen 4 kvinnor till det ett årslånga internationella ledarskapsprogrammet Women Up Sweden.

Det internationella programmet International Council on Women’s Business Leadership (ICWBL) grundades 2011 av Hillary Clinton och sedan 2014 programmet i Sverige.  LRF Koncernen skickar årligen 4 kvinnor till det ett årslångt ledarskapsprogram baserat på ’Centered Leadership’. Deltagarna representerar såväl privata bolag som offentlig sektor och entreprenörer. Parallellt löper ett mentorskapsprogram med omkring 40 särskilt utvalda seniora ledare som agerar mentorer.

Ledarskap på LRF Konsult

I vårt koncerngemensamma ledarprogram ”Ledarakademin” utvecklar vi våra ledare utifrån våra ledarkriterier Engagemang, Utveckling och Mod. Se våra filmer om hur vi ser på ledarskap inom LRF-koncernen.

Engagemang

Mod Utveckling

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas enligt PUL