VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

"Lärorika tematräffar och roliga projekt"

Nu har redan en månad gått och jag och Johanna, som båda gör internship på kontoret i Göteborg, har börjat komma in i vårt spännande lokala projekt som vi genomför under hösten utöver det centrala projektet som vi arbetar med under våra träffar i Stockholm.

BLOGGINLÄGG FRÅN SOFIA ARNTSBERG
23 September 2016

Johanna ArntsbergVårt lokala projekt går ut på att vi ska analysera den spännande förändring som LRF Konsult genomgår. Johanna och jag har därför fått i uppdrag att prata med våra kollegor på kontoret i Göteborg samt några kunder för att se och försöka förstå hur de upplever förändringarna för att i ett nästa steg se om vi, med våra ögon utifrån, kan hjälpa till med något för att det ska bli ännu bättre.

Vi har blivit väl omhändertagna på kontoret av alla kollegor som tycker att vårt projekt är både spännande och intressant. Under vår första dag fick vi först en kortare genomgång av våra datorer, intranät och mejl för att sedan få en genomgång av företagets historia och förändringen som just nu sker med vår kontorschef Magnus, för att få en bättre förståelse för företaget kontext. Vi har under resterande dagar på kontoret börjat läsa in oss på olika rapporter och omvärldsanalyser för att försöka förstå vilka utmaningar som redovisningsbranschen står inför. Vi fortsatte med detta arbete denna vecka då kontoret börjat implementeringen av ett nytt system och arbetssätt som alla kontorets kunder ska föras in i för att i framtiden kunna leverera ännu bättre service till dessa. Våra två projekt som vi jobbar med är verkligen oroligt intressanta och alla tar så väl hand om oss, denna vecka stod till och med två blommor och väntade på oss på kontoret vilket var riktigt kul.

Denna vecka har vi alla internshipare även haft vår andra träff uppe i Stockholm där vi fått ännu en otroligt inspirerande föreläsning och workshop av Selfleaders. Denna gång fortsatte vi arbetet, som Johanna berättade om i sitt blogginlägg, för att se hur vi kan utnyttja våra personliga värderingar kombinerat med företagets värderingar. Vi gjorde flertalet olika övningar där vi bland annat fick arbeta i grupper för att på ett kreativt sätt presentera hur företagets värderingar kan användas ännu mer ute på kontoren. Träffarna i Stockholm har hittills varit riktigt lärorika, roliga och skapat en otroligt bra teamkänsla och jag ser redan fram emot nästa tematräff som kommer handla om framtidens LRF Konsult.

Du vet väl att vi har ett nyhetsbrev för dig som student. Om inte gör din anmälan redan idag till Studentnytt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev till dig som student>>

 

 

Träffa våra studenter i Internship 2016