VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

"Reflektioner kring informationsflödet i förändringsprocessen".

BLOGGINLÄGG AV HEIDI NESTLÉN, 11 OKTOBER 2016. Jag sitter på tåget mot Växjö och reflekterar över den tid som varit och den tid som är kvar. För nu är det inte mer än drygt en månad kvar innan internshipet är över. När arbetsdagen i Växjö är slut har jag under veckan som gått haft förmånen att vara på tre olika kontor.

Det finns många likheter mellan kontoren samtidigt som en del saker skiljer dem åt. Kontoren är olika med hänsyn till kunder, marknad, personalsammansättning och administrativa förutsättningar. Men genomgående är min uppfattning att visionen för LRF Konsult och värdegrunderna för organisationen är väl förankrade. LRF Konsult är en stor organisation som har lyckats förmedla information och inspiration ut till alla kontor så att man kan jobba mot samma mål även under de olika förutsättningarna.

Informationsflödet är en av de saker som jag har grävt lite djupare i. Det finns tydliga informationsvägar inom LRF Konsult. Beslut kring affärsplan och företagets riktning fastställs högt upp i organisationen för att sedan föras ut till medarbetarna. Både genom chefskedjan men också genom de olika centrala funktioner som medarbetare ute på kontoren har så som exempelvis affärsstödjare och säljresurser. Parallellt med detta sprids den även genom interna dokument på intranätet, via kompetensnätverk och nu under hösten via oss som går internshipet. Vi får väldigt mycket information med oss från våra träffar i Stockholm som vi kan ta med oss ut till kontoren och omvänt. Internshiptiden handlar helt klart lika mycket om vår utveckling som om företagets utveckling.

Från början kändes det som om huvudkontorets bild av förändringen för företaget och dess budskap låg väldigt långt från hur man uppfattade det ute på kontoren. Det fanns en osäkerhet kring vad förändringen skulle innebära, hur man skulle kunna nå de nya målen som var uppsatta och varför.  Något som jag upplever har förändrats under de senaste veckorna. Det är många som ska ta del av vad som beslutas på central nivå och det tar tid i en sådan stor organisation som LRF Konsult är. Jag får känslan av att man nu har lyckats nå ut med informationen genom många olika kanaler för att kontoren ska kunna börja få en helhetsbild över förändringen som sker inom organsationen, hur den sker och varför.

Personligen känner jag mig lyckligt lottad att få vara en del av det som sker inom organisationen och att få ha varit en del av Växjökontoret under de veckorna. Men än är det inte slut. Nu närmar jag mig Växjö centralstation och en ny arbetsdag väntar. På Växjökontoret förbereder vi inför en kväll med öppet-hus i December där vi ska passa på att informera om våra nya tjänstepaket samt få möjlighet att hjälpa våra lokala företagare att växa – både nya och gamla kunder!

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas enligt PUL