VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Strategi för 2020 i fokus under avslutet av Internship 2016

Under hösten har LRF Konsult haft 13 Internship- praktikanter, som läser sina sista läsår på universitetet, ute på olika kontor. De har getts möjlighet att delta i arbetet ute på kontoren under minst en arbetsdag varje vecka där de fått möjlighet att delta på kundbesök, testa rådgivaryrket och involverats i lokala projekt och uppdrag.

Internship 2016För att ge studenterna ytterligare inspiration och förståelse för hur organisationen ser ut och vilka utmaningar som LRF Konsult står inför har tre tematräffar med fokus på våra mål för 2020 hållits under hösten. Teman för dessa träffar har handlat om deras egna och företagets värderingar, hur LRF Konsult arbetar och påverkas av digitaliseringen, våra tillväxtmål och vårt stora fokus på att vara Sveriges bästa rådgivare. Den stora förändringsresa som sker på LRF Konsult har präglat höstens aktiviteter för Internship-deltagarna som en röd tråd.

- I våra ögon har studenterna varit viktiga förändringsledare ute på kontoren och vår förhoppning är givetvis att flera av dem även fortsättningsvis kommer att vara det genom en framtida anställning på LRF Konsult framöver!

Under hösten har deltagarna fått i uppgift att analysera och utvärdera  hur de tror att LRF Konsult kommer att se ut 2050? Och utifrån vårt nuläge – vilka är våra tre prioriterade strategier för att nå vårt mål 2020? Under gårdagen fick de presentera uppgiftens slutsatser inför deltagare från ledningsgruppen och huvudkontoret.  Presentationerna kommer att vara en inspiration för oss i vårt fortsatta arbete framåt, och vi har fått en mängd kreativa och bra idéer som vi kommer att förankra i vårt fortsatta arbetet framåt. 

Självklart fanns ett fint pris för den Internship-student som genomförde den bästa presentationen, en belöning i form av ett stipendium på 15.000 kronor.

Emma LindahlStipendievinnare – Emma Lindahl
Emma Lindahl tilldelades stipendiet med nomineringen: 
”Emma har på ett välplanerat och genomtänkt sätt löst och presenterat uppgiften. Med ett stort engagemang som syns och känns har hon på ett tydligt sätt kommunicerat konkreta utvecklingsförslag. Hon har också i sin presentation en koppling till företagets värderingar”.

Emma Lindahl har genomfört sin praktikperiod på LRF Konsults kontor i Vreta Kluster. Emma  läser femte året på agronomprogrammet med inriktning ekonomi på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Stort grattis Emma!

Avslutningsvis vill vi på LRF Konsult tacka våra engagerade, affärsmässiga och kundfokuserade Internship-studenter för en lärorik och utvecklande period. Det har varit ett nöje att ha dem ute på våra kontor och de har bidragit med mycket kunskap, energi och glädje! 

/Frida Karlsson,
HR Specialist inom Rekrytering och Employer Branding på LRF Konsult

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas enligt PUL