VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

"Varierande och lärorikt jobb med möjlighet att utvecklas och få ny kunskap"

Här träffar vi Anton Månsson, han är en av de studenter som valts ut till årets Internship här hos oss på LRF Konsult.

Anton Månsson

Vad läser du för utbildning?

- Jag ska till hösten börja mitt tredje och sista år på Sveriges Lantbruksuniversitet på Alnarp där jag läser till lantmästare.

Vad är ditt första intryck av LRF Konsult?

- Mitt första intryck av LRF Konsult är att det är en platt organisation där man som anställd känner sig delaktig i företaget som helhet. Det verkar vara en trevlig arbetsplats med ett varierande och lärorikt jobb, med möjlighet att utvecklas och få ny kunskap.

Vad ser du mest fram emot?

- Det jag ser fram emot med att vara med i Internship är främst att få se hur det är att jobba med ekonomi ute i arbetslivet samtidigt som jag ser Internship som en stor möjlighet att skaffa mer kunskap inom både ekonomi, men även inom rådgivning i allmänhet. Jag hoppas också att Internship ska vara bra att kombinera studierna med för att på så vis se vilken typ av kunskap som är användbar i det praktiska arbetet och då få lite riktlinjer om vad jag bör lägga störst vikt vid i skolan.