VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Kundbesök i Hälsingland

Jan Hallgren, Torbjörn Träff och Anna Johansson från Bollnäskontoret besökte tre gårdar i Hälsingland en fin höstdag och informerade om våra digitala tjänster.

Janne Hansson, köttproducent

De började med Janne Hansson, Vålsjö (Järvsö) som är köttproducent. Sedan åkte vi vidare norrut till Hedvigsfors Bruk, en stor mjölkgård med mjölkgrop. På em åkte vi vidare norrut till Skrämsta Gård AB i Bergjö, en stor mjölkgård med sex robotar. Vi tittade runt ute på gårdarna och även inne i ladugårdarna.

Dessa gårdar har nyligen gjort investeringar eller står inför större investeringar, så vi diskuterade runt investeringsstödsansökningar och de nyheter som har kommit.

Vi informerade om vår nya kundportal MittKontor 2.0 och Digital Bonde.

Kontakta oss så hjälper vi till med investeringsstödsansökningar!

Skrämsta gård