VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Miljökonsekvenskonsultation i Hedvigsfors

Bollnäs kontoret har varit med på öppengård i Hedvigsfors och givit rådgivning i miljökonsekvensbeskrivning.

Öppengård i Hedvigsfors

I slutet av augusti ihade Hedvigsfors bruk en öppengård. Gården har planer på att bygga ut och utöka verksamheten från 200 till  800 djurenheter. LRF Konsult var med när man förde diskussioner om MKB, miljökonsekvens beskrivning, som är första ledet vid en sådan förändring av verksamheten.   

På mötet informerade man hur utbyggnaden är tänkt och berörda grannar fick ge sina åsikter. LRF Konsults representant Torbjörn Träff tycker att dagen var mycket intressant och givande. 

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag: