VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Entreprenadföretaget Axeab ser till att kostymen är stor nog att växa i med hjälp av LRF Konsult

Axe Entreprenad AB är anläggnings- och entreprenadföretaget som har blivit stora och starka på fibergrävning inom Borås. Företaget drivs av Erik Hallenbo och Martin Axekull, två gamla gymnasiekompisar som startade företag ihop 2013.

Martin och Erik

- När vi skulle starta företaget våren 2013 hade Martin redan en kontakt med LRF Konsult i Svenljunga, berättar Erik.
Tidigt kom Erik och Martin i kontakt med redovisningskonsulten Berit Svensson på LRF Konsult och har numera även kontakt med Kjell Ljunggren på LRF Konsult som fungerar som backup på uppdraget.
- Tack vare Berit har vi kunnat expandera och vi har just nu 22 anställda. Vi får bra support och snabb hjälp. Vi har ambitionen att växa och vi vill alltid se till att vi har tillräckligt stor kostym att växa i, säger Martin.

Kommit långt med effektiviseringen
För ett år sedan behövde Axe Entreprenad AB se över sina rutiner för fakturering. Berit gav dem då rådet att titta på Bygglet, ett webbaserat verktyg för projekthantering inom byggbranschen. Idag har företaget kommit långt med effektiviseringen av faktureringen. Tidsredovisning och fakturering görs i Bygglet. Fakturorna importeras sedan till LRF Konsults EkonomiOnline där de bokförs. Leverantörsfakturorna skannas av Bygglet och skickas från Bygglet till EkonomiOnline. 

Snabba svar med hjälp av EkonomiOnline och Resultat och Analys
LRF Konsult hjälper Axe Entreprenad AB med löpande bokföring, kontroller och avstämningar i EkonomiOnline. Berit hjälper även till med företaget löner som görs i Hogia Lön. Att alla jobbar i samma system är en fördel berättar Erik.
- För oss är det viktigt med snabba svar. Vi expanderar väldigt mycket och vi är beroende av att kunna göra snabba vändningar. Från EkonomiOnline och tjänsten Resultat och Analys kan vi snabbt visa siffror för banken för att hänga med i vändningarna.

Erik och Martin träffar Berit på LRF Konsult en gång i månaden för att gå igenom månaden som varit. Berit tar fram likviditetsrapporter, periodbokslut samt gör bokslut och deklaration när det är dags för det. Rapporterna sparas i LRF Konsults kundportal MittKontor. Mellan träffarna kommunicerar Axe Entreprenad AB med LRF Konsult via mail och telefon.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag: