VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Dags att bygga vidare – företagsutveckling

Upplever du att företaget rusar fram eller harvar du på i samma hjulspår? Under tre träffar i Göteborg eller Kungsbacka kan du som företagare ingå i LRF Konsults program för företagsutveckling "Dags att bygga vidare" där de ganska nystartade företagarna möter de som drivit företag länge. Alla har glädje av en nytändning och av att fastställa vart de är på väg.

Vässa affärsidén

Analysera och se på företaget med nya ögon. Hitta framgångsfaktorerna och bygg vidare på dem. Utgå från de styrkor och drivkrafter ni har idag. Med hjälp av olika verktyg växer en konkret och användbar affärsplan fram.

Vi varvar teori med arbete med den egna affärsidén. För den som vill finns möjlighet att få kreativ input från övriga deltagare. Mellan kurstillfällena antar man nya utmaningar för att stärka och utveckla sitt företag.

Nya idéer, tydligare fokus och fler affärer

Många företagare har lätt att bli entusiastiska och snabbt hoppa på nya affärsmöjligheter, vilket kan ge goda resultat på kort sikt. Men för ett långsiktigt resultat krävs det ett tydligt fokus och målmedvetenhet.

Syftet med LRF Konsults program för företagsutveckling är att skapa förutsättningar för bättre affärsmöjligheter. Träffarna brukar ge både nytändning till utveckling av egna företaget och erfarenhetsutbyte med andra småföretagare. Under programmet matchas mål och visioner med styrkor och möjligheter, sen bestämmer ni fokus för det kommande året. Alla arbetar med sina egna företag.

Upplägg

FöretagsutvecklingTre träffar på kvällstid, där vi varvar genomgångar av verktyg med praktiskt eget arbete. Eget arbete emellan träffarna. Enskild rådgivning. Max 5 företag.

Informationsblad - Dags att bygga vidare

Tider och datum

Göteborg: 10/1, 17/1, 24/1 Kl 11-14
Kungsbacka: 25/1, 1/2, 8/2 Kl 16-19
Göteborg : 16/3, 23/3, 30/3 Kl 16-19
Enskilda träffen bokas eftersom.

Anmälan till LRF Konsults program för företagsutveckling

Senast två veckor innan start till Eva Sollén via kontaktformuläret till höger.

Pris

4 900kr exkl moms /deltagare
(1 000kr per ytterligare från samma ftg)