VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Hur förklarar man vad en vad en mark- och miljörättsjurist på LRF Konsult gör?

”Jag hjälper bönder när man bråkar med dem”. Så berättar jag för min 4-åring som undrar vad jag jobbar med. För hur ska man annars förklara vad en mark- och miljörättsjurist på LRF Konsult gör? säger Lisa Kylenfelt jurist på LRF Konsult i Göteborg.

Hur förklarar man vad en mark- och miljörättsjurist gör?

Lisa Kylenfelt, som är jurist på LRF Konsult i Göteborg sedan 2011, brukar förklara för sin son att hon hjälper bland annat bönder när någon bråkar med dem. Som en mark- och miljörättsjurist på LRF Konsult jobbar Lisa med tex strandskydd, biotopskydd, naturreservat, bygglov, servitut och allmänna tvister i och utanför domstol. 

Lisa jurist på LRF Konsult

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du hittar ofta en mark- och miljörättsjurist hukandes över datorn på tåget på väg till eller från ett sammanträde, här läsandes rapporter om den optimala körriktningen på ett fält. 

Förhandling med mark- och miljödomstolen -
LRF Konsult hjälper till att överklaga

Idag var det förhandling med mark- och miljödomstolen på ett soldränkt fält med höstvete utanför Stenstorp. Länsstyrelsen hade sagt nej till dispens för att vidga en öppning i en biotopskyddad stenmur, vilket hindrade lantbrukaren från att bruka sina fält. Lantbrukaren tog hjälp av LRF Konsult för att överklaga beslutet.

Väl på plats blev det tydligt för både mark- och miljödomstol och länsstyrelse att det faktiskt var ganska osmidigt för lantbrukaren att åka upp på den hårt trafikerade allmänna vägen med traktor och bred plog för åtkomst till fältet, om han istället genom en öppning i muren kunde undvika det och samtidigt på ett smidigt sätt bruka fälten på båda sidorna om stenmuren. Länsstyrelsen ändrade uppfattning på stående fot och tyckte att lantbrukaren i alla fall borde få dispens för en tillräckligt bred öppning så att han kunde ta sig igenom med sina maskiner.

Ett viktigt arbete att ändra spelplanen för den enskilde brukaren och kollektivet

En arbetsdag i fältJuridiken är ofta teoretisk men oftast ökar förståelsen när man kommer ut i praktiken. Genom mina år på LRF Konsult har jag fått större insikt i den enskilde markägarens utsatthet i tvist med myndigheter och de resurser de har på sin sida. Om jag och mina kollegor på LRF och LRF Konsult kan hjälpa till att balansera upp den bristande jämvikten så ändrar vi spelplanen, inte bara för den enskilde lantbrukaren utan även för kollektivet, och det är ett viktigt arbete.

-Varför bråkar de så mycket med bönderna? frågar han, min 4-åring. Jag vet inte svarar jag, men de är bra på att fightas tillbaka, säger Lisa Kylenfelt.  

En solig arbetsdag på höstvetefält blir en höjdpunkt på arbetsveckan!