VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Juridisk rådgivning - vi är specialister på markägarjuridik i Göteborg

Vi är specialister på mark-, miljö och processrätt och erbjuder rådgivning inom de flesta frågorna inom markägarjuridik.

Juridisk rådgivning för markägare i Göteborg

  • Tvister i eller utanför domstol
  • Rådgivning i plan- och bygglovsärenden
  • Fastighetsrätt
  • Strandskydd och biotopskydd
  • Servitutsavtal
  • Intrångsfrågor
  • Miljöskademål och mål om vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet

Lång erfarenhet av markägarjuridik

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens av agera ombud åt markägare i situationer inom fastighets- och äganderätt. Vi vet att om man hamnar i en situation så är det väldigt omfattande lagstiftning och mycket information, avtal, värderingsprotokoll och andra handlingar som som markägare möts av. Många markägare tycker då att det känns tryggt att få råd och stöttning från oss som ombud genom hela processen.

Vi erbjuder juridisk rådgivning i Göteborg

Juridisk Rådgivning Göteborg

Jenny Alkvik
Jurist
Mark- och miljörätt,
fastighetsrätt, intrångsfrågor,
och tvister

Lisa Kylenfelt
Jurist
Mark- och miljörätt,
fastighetsrätt, intrångsfrågor,
och tvister

Charlotte Helander
Jurist
Mark- och miljörätt,
fastighetsrätt, intrångsfrågor,
och tvister

 

Vi hanterar även andra juridiska frågor, välkommen att kontakta oss!

Portrait

Välkommen med dina frågor!

Tfn: 031-337 36 82 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag: