VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Kompanjonavtal - Tänk efter före!

Jag heter Bo Rosell och jag har arbetat som jurist inom LRF Konsult sedan 1997. Tidigare har jag arbetat som jurist på domstol och som bankjurist. Jag vill nu passa på att slå ett slag för något som är viktigt. Det gäller kompanjon-, aktieägar- eller konsortialavtal.

Kärt barn har många namn. Själv föredrar jag begreppet kompanjonavtal, men vad fyller ett sådant avtal för funktion? Under min ganska långa karriär som jurist, har jag åtminstone lärt mig en sak: Tänk efter före!

Som ett exempel kan vi ta två personer som tänker sig vill starta ett företag tillsammans. Givetvis är dessa glada och positiva och ser inga som helt orosmoln beträffande sin framtida samverkan.

Men livet är föränderligt och inte minst vi människor. Det kan bli fråga om konflikter mellan parterna. Ofta grundar sin sådana motsättningar på parternas syn hur mycket eller snarare hur lite den andre arbetar. Det kan också vara olika syn på löneuttaget. Vad gör man om en av oss vill expandera företaget medan den andre är mer försiktig? Vad ska hända med företaget om någon av kompanjonerna dör? Det finns också många andra ”fällor och fel” som kan uppstå i kompanjonförhållande.
Det här är saker som jag gärna hjälper er med att gå igenom på ett strukturerat sätt.

PS. Hur ni än gör, så är min uppmaning till er att komma överens om vilka spelregler som ska gälla mellan er så snart som möjligt och absolut innan konflikten har uppstått.

Kontakta mig gärna med dina frågor
Bo Rosell, Jurist på LRF Konsult
0340-664007
bo.rosell@lrfkonsult.se