VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Skogen och dess skatter

På kontoret i Göteborg arbetar vi som experter för skogsägare med sin fastighet antingen nära Göteborg eller någon annanstans i Sverige

Det finns många frågor som man som skogsägare kan ställas inför och vi finns som ett bollplank för att kunna ger svar. Vanliga områden för denna rådgivning är exempelvis:

  • Oberoende skogsekonomisk rådgivning vid virkesaffärer.
  • Skatterådgivning i samband med deklaration.
  • Marknadsvärdering inför banklån eller vid generationsskiften.
  • Intrångsvärdering vid bildande av naturreservat eller t.ex. kraftledningar.
  • Fastighetsförsäljning och andra fastighetsrättsliga frågor.

Vi som arbetar med skogsrelaterade frågor på kontoret i Göteborg är Mikael Axelsson, Erik Einarsson och Johan Jonsson. Nedan finner du våra olika kompetenser och kontakt uppgifter.

Mikael Axelsson, Jägmästare, Fastighetsmäklare, 031- 778 32 60

Erik Einarsson, Jägmästare, Auktoriserad lantbruksvärderare, 031-778 32 58

Johan Jonsson, Jägmästare, Fastighetsmäklare, 031-778 32 59