VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Säsongsavslutning

Kristianstadskontoret tillsammans med Hässleholmskontoret firade med säsongsavslutning på Råbelöfs gods.

Kontoren valde att göra studiebesök på Råbelöfs gods på årets säsongsavslutning. Där nuvarande ägare John Murray och VD Erik Baeksted (VD i Råbelöfs Fideikommis AB, Råbelöfs Godsförvaltning AB och Odersberga Gårdsförvaltning AB) visade oss runt och beräöttade historia och om företaget.

Vi avslutade dagen med en sommartårta.

De fem Råbelöfsföretagen

Råbelöfs Fideikommiss AB, Råbelöfs Godsförvaltning AB och Odersberga Gårdsförvaltning AB ägs av holdingbolaget Råbelöf Holding AB. Råbelöfs Fideikommiss AB äger mark (cirka 4.400 hektar), hus och fasta anläggningar och Råbelöfs Godsförvaltning AB och Odersberga Gårdsförvaltning AB är arrendatorer och sköter sköter driften.

Företagen bedriver växtodling, köttdjursuppfödning (nöt och svin), skogsbruk, jakt och uthyrningsverksamhet av totalt 70 bostäder.

Växtodlingen på sammanlagt 2400 ha bedrivs med Ströö Gård AB, Karsholms Gods och Rålambsdal inom det gemensamt ägda bolaget Råbelöf Ströö Karsholm HB (RSK HB).

I Råbelöfs Fideikommiss ingår sedan 2011 också Odersberga Gård (550 hektar). Till arealen som hanteras av Råbelöfs Gods hör också Äsperöds gård (80 hektar).

Råbelöfsföretagen har gemensam styrelse. Bolagen följer svensk kod för bolagsstyrning med det undantaget att ingen styrelseledamot är extern. VD för Råbelöfs Fideikommis AB, Råbelöfs Godsförvaltning AB och Odersberga Gårdsförvaltning AB är Erik Baeksted Jörgensen.

Läs mer på http://www.rabelof.se/

 

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag: