VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Landsbygdsföretagare - kom på intressanta utbildningar under våren 2017

Vi har nöjet att bjuda in dig till ett antal intressanta utbildningar under våren 2017, där målgruppen är företagare på landsbygden med andra näringar än jordbruk. Här presenterar vi kort varje utbildning och du kan sen klicka dig in och läsa mer och anmäla dig till respektive tillfälle som genomförs i Höör, Ängelholm och Torekov.

Vägen till marknaden - i Höör

Vill du bli smartare på marknadsföring och öka din omsättning?

Då ska du gå utbildningen Vägen till marknaden – en grundkurs i marknadskunskap, marknadsföring och försäljning specialanpassad för dig som är småskalig livsmedelsföretagare, men den fungerar väl för alla mindre företag, oavsett bransch. Kursmålet är att du ska öka din omsättning med 20 procent till nästa bokslut.

Läs mer och anmäl dig>>

Bättre styr på din ekonomi - i Höör

Vill du få bättre koll på ditt företag och öka lönsamheten? Veta vilka produkter/tjänster som är lönsamma respektive olönsamma? 

Då ska du gå utbildningen Bättre styr på din ekonomi – en kort intensiv kurs för dig där målen är att få bättre koll på ditt företag och öka lönsamheten. Att du ska veta vilka produkter/tjänster som är lönsamma respektive olönsamma. Skapa underlag för en lönsam prissättning.

Läs mer och anmäl dig>>

Förhandling och försäljningsteknik - i Ängelholm

Som företagare förhandlar du i många olika situationer, med kunder, leverantörer, anställda, myndigheter osv. De allra flesta företagare säljer också sina produkter själv. Vill du få bättre kunskap inför dessa situationer? Känner du dig inte riktigt bekväm och säker i sälj-och förhandlingssituationer?

Då ska du gå utbildningen Förhandling och försäljningsteknik – en kort utbildning där målet är att få insikt i förhandling och våga driva förhandlingar i olika situationer. Att du ska känna dig bekvämare och säkrare i sälj-och förhandlingssituationer samt få tips om hur du driver ett säljmöte. Veta hur du ska skapa en plan för ditt eget försäljningsarbete.

Läs mer och anmäl dig>>

Marknadsföring med hjälp av sociala medier - i Höör

Internet och sociala medier har skapat enorma möjligheter även för små företag att nå hela världen med sitt budskap. Har du inte riktigt kommit igång med sociala medier som marknadsföringskanal, eller tycker du  att du inte  riktigt kan eller får fart på det.

Då ska du gå utbildningen Marknadsföring med hjälp av sociala medier - världen med sitt budskap. Det här är en kort, intensiv kurs för dig där du får praktisk kunskap om sociala medier och hur man som liten företagare kan jobba med dessa för att skapa förtroende, transparens och ökad försäljning. Målen är att du ska förstå och se möjligheterna med sociala medier. Att ge dig kunskap om olika typer av inlägg (text, bilder, kombinationer av bilder, länkar, filmer osv). Att du ska kunna göra en plan för de inlägg som du vill göra på sociala medier för att uppfylla dina marknadsföringsmål om högre kännedom, ökad försäljning och större förtroende.

Läs mer och anmäl dig>>

Företagsbesök med inriktning marknadskunskap - i Torekov

Följ med på företagsbesök på Bjäre Chips. Torekovs Lilla Chipsfabrik. Studiebesöket innehåller en allmän presentation av företaget och därefter en genomgång med fokus på nytänkande marknadsföreing.

Läs mer och anmäl dig>>

Utbildningarna är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.