VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Har du erhållit medel vid likvidationen av Närkes Kils Elektriska Ek. Förening?

Alla tidigare medlemmar i föreningen har fått medel utbetalt i samband med likvidationens avslutande. Det innebär att samtliga som erhållit medel från utskiftningen måste deklarera detta i sin deklaration.

I samband med likvidationens avslutande fick jag frågor om hur de utskiftade medlen skulle tas upp och därför lovade jag att återkomma med information om detta på vår hemsida. Frågor kom specifikt om hur de medlemmar som äger en jordbruksfastighet och som använt el både privat och i näringen skulle ta upp utskiftningen. För att få svar vände jag mig till skatteverkets rättsavdelning och har nu fått följande svar.

Den del av utskiftningen som överstiger den inbetalda insatsen skall upptas som utdelning i inkomstslaget kapital, se IL 42:19 och 44:7. De andelar som är betingat av näringsverksamhet ska dock tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet, se IL 13:7. Man måste alltså avgöra huruvida medlemmens innehav varit betingat av näringsverksamhet eller inte och det är en utrednings- och bevisfråga.

Frågan har varit uppe tidigare och det finns en dom från kammarrätten i Jönköping av vilken det framgår att till den del förbrukningen av elektrisk kraft avsett både privat förbrukning och förbrukning i näringsverksamheten får andelsinnehavet anses vara betingat av verksamheten till den del förbrukningen avsett näringsverksamheten.

Frågor och funderingar?

Kontakta Ida Lilja, Jurist.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas enligt PUL