VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Specifikationer inför årsskiftet

Årsskiftet är nära och det är dags för årsbokslut. Ta del av vår checklista och våra tips. Har vi inte redan tillgång till nedanstående material behöver vi det i samband med att vi ska upprätta ditt bokslut. Vill du att ditt bokslut ska färdigställas i januari behöver vi uppgifterna i början av januari. Tidiga bokslut rekommenderar vi till kunder där bokslutsinformationen har stort internt eller externt intresse. Du som redovisar moms en gång om året och har haft handel inom EU ska lämna momsredovisningen redan den 26 februari 2016. Bedrivs verksamheten som handelsbolag ska momsredovisningen alltid lämnas den 26:e februari året efter beskattningsåret i fråga för helårsredovisning.

NYHET  •  2016-11-28 08:59