VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Välkommen till LRF Konsult i Vårgårdas Semledag

Vi på LRF Konsult i Vårgårda välkomnar våra kunder till vår årliga semledag onsdagen den 11 januari mellan kl 10.00 - 17.00. Kom och lämna ditt material och passa på att hämta inventeringslistor. Vill du skriva ut inventeringslistan redan nu hittar du den på denna sida.

Välkommen till LRF Konsult i Vårgårda

Vi välkomnar våra kunder till vår årliga semledag onsdagen den 11 januari mellan kl. 10.00-17.00.
Kom och lämna ditt material och passa på att hämta inventeringslistor. 

Vi bjuder på semla!

Det här vill vi att du lämnar in

 1. Preliminär skattsedel för beskattningsåret

 2. Slutlig skattsedel för senaste året (erhålles i september)

 3. Samtliga verifikationer och ev. egen upprättad bokföring (SIE 4 fil eller kassabok) samt kontoutdrag från företagskontot och skattekontot. 

 4. Förteckning på kundfordringar och leverantörsskulder per 31/12 2016.

 5. Underskrivna inventeringslistor per den 31/12 2016. 
  Hämta den på vårt kontor eller skriv ut din inventeringslista här:
  Lager jordbruk
  Varulager

 6. Övrigt material som kan vara av intresse för bokslutsarbetet. 

Materialet ovan lämnar du in på semledagen den 11 januari eller senast den 18/1 2017. Vill du att ditt bokslut ska färdigställas i januari behöver vi uppgifterna i början av januari. Du som redovisar moms en gång om året och har haft handel inom EU ska lämna momsredovisningen redan den 27/2 2017. 

Komplettera med material till deklarationen

Senast tre veckor före deklarations-tillfället behöver du lämna in detta:

 1. Årsbesked från tex banker och ekonomiska föreningar

 2. Förtryckt deklarationsblankett. Den brukar anlända i mars. 

 3. Övriga deklarationsuppgifter som tex anskaffningsvärden för aktier, uppgifter om resor till och från arbetet mm.