VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Planerad nationalpark i Västra Åsnen

Representanter från LRF Konsult, Södra, LRF Jönköping, LRF Sydost har träffats i Bjurkärrs reservat för att bl. a. diskutera den planerade nationalparken Västra Åsnen.

Helene Pettersson från Länsstyrelsen i Kronoberg informerade om deras arbete med nationalparken.

LRF, Södra och LRF Konsult påtalade hur viktigt det är att föra en öppen dialog med markägare som berörs av planerna och poängterade att Kometprojektet som bygger på att markägare själva kommer med förslag på områden som bör skyddas har varit mycket lyckat för båda parter.

Växjö nationalpark 

På bilden finns, från vänster till höger, Teresa Nordling LRF Konsult, Anders Råsberg, LRF Jönköping, Maria Nilsson, LRF Konsult, Margareta Holmqvist Kindlund, LRF Konsult, Ulf Ståhl, LRF äganderättsgrupp och Sven Bergman, LRF Sydost.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag: