VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Kvalitet och miljö

För oss på LRF Konsult är kvalitets- och miljöfrågor en viktig del av vår verksamhet - för våra kunders skull, för oss själva och för vår gemensamma miljö. LRF Konsults verksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.


CertifikatVi har som målsättning att våra kunder ska uppleva att vårt arbete bidrar till att förbättra deras ekonomi och att vi ger ett aktivt stöd i utvecklingen av deras företag. För oss är kvalitet ett måste - annars kommer inte kunden tillbaka.

För att säkerställa att vi ger den kvalitet våra kunder efterfrågar har vi skapat ett ledningssystem, som samtidigt är ett bra verktyg för att mäta, kontrollera och utveckla kvaliteten i vårt arbete.

LRF Konsult har slutit avtal med SFK Certifierings AB. De har stor erfarenhet av rådgivnings- och redovisningsbranschen. De reviderar ett flertal byråer som är ISO-certifierade och medlemmar i SRF.

(Klicka på Certifikatet här bredvid för större bild)