VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Reklamation och synpunkter

Vårt mål är naturligtvis att alltid ha nöjda kunder. Men skulle det ändå hända att någon av våra kunder inte är nöjd är det viktigt att vi har bra rutiner för att ta hand om synpunkterna.

När vi får en synpunkt eller en reklamation noterar vi omständigheterna och rapporterar dessa till regionschefen, via kontorschefen. Därefter ansvarar regionchefen för att klagomålet eller reklamationen utreds. Vi har rutiner för att utredningen dokumenteras och kommuniceras. Större klagomål skickas vidare till vårt försäkringsbolag som handlägger dem i enlighet med vår ansvarsförsäkring. När utredningen är klar skall den klagande kunden informeras om beslut och eventuella åtgärder. För det ansvarar regionchefen.

Genom vårt systematiska sätt att arbeta med eventuella klagomål och med de undersökningar vi gör bland våra kunder skapar vi en lärande organisation som ständigt kan förbättra verksamheten - och därmed även öka kundnyttan.

Vi hoppas att på detta sätt få ett bra samarbete med våra kunder. Har du några frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig till vår kvalitetschef alternativt fylla i formuläret nedan så kontaktar i dig.

 

 

 
Namn
Adress
Företag
Kundnummer hos LRF Konsult
Fakturanummer
Telefon
e-post
Ärende/Klagomål
Kontaktperson hos oss