VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Kvalitetsorganisation

- Processer för hög kvalitet

Vårt kvalitetssystem är uppbyggt av en rad kompetensområden - processer - som beskriver hur vi skall arbeta. För varje process finns en ansvarig processägare som har till uppgift att se till att vi inom varje process erbjuder tjänster med rätt och jämn kvalitet, samt miljöhänsyn. Processägarna har även kompetensansvar inom sitt område i företaget.

Huvuddelen av processerna inriktar sig på produktion av tjänster till våra kunder, för att säkra att vi levererar det vi kommit överens med kunden om, i rätt tid och till rätt pris. Till produktionsprocesserna finns också styrande och stödjande processer som bland annat säkrar hantering av reklamationer och klagomål.

Kvalitets- och miljöchefen har ansvar för att vårt kvalitets- och miljösystem fungerar och anpassas till våra kunder och vår verksamhet. Ytterst ansvarig för vårt kvalitets- och miljöarbete är vår VD.