VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Vårt kvalitetsmål

- ökad kundnytta

Det huvudsakliga målet med vårt kvalitetsarbete är ökad kundnytta. Det är våra kunder som skall ha nytta av att vi har infört ett kvalitetssystem. Ju nöjdare kunder vi får desto bättre kan vi bli. Det blir en god cirkel. Ökad kundnytta är ett stort begrepp. Vi vill arbeta på ett sätt där vi ger så hög och jämn kvalitet som möjligt.

  • Alla LRF Konsults tjänster skall ha samma innehåll oavsett var i företaget de utförs
  • Att alla LRF Konsults kunder inom samma målgrupp skall få samma erbjudande
  • Effektivare resursanvändning
  • Kundfokus
  • Miljöhänsyn

För att lyckas har vi tagit fram rutiner för hur vårt samarbete med kunden ska se ut, och vad vårt arbete ska innehålla. För att vara säkra på att vi och vår kund uppfattat samarbetet på samma sätt bekräftar vi uppdraget antingen muntligt eller skriftligt.

Vi kontrollerar att vi har de specialister och medarbetare tillgängliga som behövs för uppdraget. Tjänster och produkter kvalitetssäkras centralt. Via vårt intranät tillgodoser vi att tjänsterna kan erbjudas från samtliga kontor.

Utvecklingen av nya tjänster och produkter sker i unikt sammansatta projektgrupper som styrs av kundernas och marknadens efterfrågan och behov. För att lyckas med att genomföra våra åtaganden mot våra kunder arbetar vi i team på kontoren. Det innebär att om den egna rådgivaren skulle vara borta kan kunden få hjälp av någon annan av våra konsulter.