VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Auktoriserade redovisningskonsulter

LRF Konsult är ett redovisningsföretag med cirka 600 auktoriserade redovisningskonsulter, vilket är det största antalet redovisningskonsulter i ett och samma redovisningsföretag i Sverige.

LRF Konsult är medlemmar i SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, som är den äldsta och ledande branschorganisationen för Auktoriserade Redovisningskonsulter. SRF grundades 1936 och arbetar för en sund branschutveckling och fortlöpande kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna.

En Auktoriserad Redovisningskonsult har en gedigen ekonomisk utbildning och lång praktisk erfarenhet. Förbundets tillsyn och krav på bland annat ansvarsförsäkring, kvalitetskontroll och fortbildning gör att företagaren får en trygg och seriös samarbetspartner.

Läs mer på www.srfkonsult.se