VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Våra värderingar – vad vi står för

Kundvärde som gör skillnad

  • Jag agerar proaktivt och levererar rådgivning med högsta kvalitet.
  • Jag säkerställer att kunden kan dra nytta av LRF Konsults samlade kompetens.
  • Mitt arbete förenklar kundens vardag.

Engagemang som syns och känns

  • Jag strävar efter att hela tiden förstå kundens utmaningar och behov.
  • Jag är positiv till utveckling och bidrar till förändring.
  • Jag vill lära av andra och delar med mig av min kompetens och erfarenheter.

Affärsmässighet i allt vi gör

  • Jag är resultatorienterad.
  • Jag bidrar till lönsamhet i vår affär.
  • Jag har hög kvalitet i min leverans.