VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Våra värderingar – vad vi står för

LRF Konsult är ett värderingsstyrt företag, där våra värderingar vägleder oss i allt vi gör och hur vi  beter oss gentemot varandra, våra kunder och leverantörer. Genom våra värderingar skapar vi mervärde för kunden, en inspirerande arbetsmiljö och positiv företagskultur där våra medarbetare trivs och får utvecklas till Sveriges bästa rådgivare. Våra kärnvärden är:

 • KUNDVÄRDE SOM GÖR SKILLNAD
  –Jag agerar proaktivt och levererar rådgivning med högsta kvalitet.
  –Jag säkerställer att kunden kan dra nytta av LRF Konsults samlade kompetens.
  –Mitt arbete förenklar kundens vardag.
 • ENGAGEMANG SOM SYNS OCH KÄNNS
  –Jag strävar efter att hela tiden förstå kundens utmaningar och behov.
  –Jag är positiv till utveckling och bidrar till förändring.
  –Jag vill lära av andra och delar med mig av min kompetens och erfarenheter.
 • AFFÄRSMÄSSIGHET I ALLT VI GÖR
  –Jag är resultatorienterad.
  –Jag bidrar till lönsamhet i vår affär.
  –Jag har hög kvalitet i min leverans.