VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

LRF Konsults styrelse

Här är de personer som ingår i vår styrelse.

Anders Källström
Styrelseledamot, ordförande.

Jeanna Rutherhill
Styrelseledamot.

Håkan Nilsson
Styrelseledamot.

Per Olof Nyman
CEO Lantmännen, tidigare LRF Samköps styrelse i 2 år.

Gunilla Forsmark Karlsson
Styrelseledamot.

Pär Wiklund
Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant, Unionen.

Maria Bellskog

Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant, SACO.

Styrelsesuppleanter
Pär Wiklund
Suppleant, Unionen.

Jörgen Bengtsson
Suppleant, SACO