VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Mikrorådgivning Mjölk – en del av Mjölkjouren

Mjölkjouren är ett initiativ från LRF för att stötta lantbrukare i ekonomisk kris och vänder sig till de mjölkföretag som är medlemmar i LRF.

Är du företagsmedlem i LRF och intresserad av att ta del av Mikrorådgivning Mjölk, meddelar du ditt intresse hos Mjölkjouren på LRF, telefon 0770-77 33 30 eller mjolkjouren@lrf.se Möjligheten till att få stöd av Mjölkjouren finns under perioden 1 mars till 31 december 2016. Mikrorådgivning som kan kombineras mellan de olika rådgivningsföretagen får maximalt omfatta 15 rådgivningstimmar.

Mjölkjouren erbjuder

  • Ekonomisk rådgivning (Mikrorådgivning)
  • Produktionsrådgivning (Mikrorådgivning)
  • Stöd av psykolog

Rådgivningssatsningen från alla rådgivningsföretagen samordnas av Helena Börjesson, affärsrådgivningschef på LRF Konsult och som även ansvarig för LRF Konsults del av Mikrorådgivningen.

– LRF Konsults paket innehåller översyn av kapital, likviditet och förhandlingshjälp om man behöver se över sina avtal. Vi erbjuder också effektiv ekonomistyrning och hjälper till om man vill ta fram en strategi för verksamhetens framtid. Det handlar om rådgivning utöver den vanliga som är framtagen för det aktuella läget i mjölkbranschen, säger Helena Börjesson.

- För mjölkföretagaren är det en unik chans att prova på en kombinerad ekonomi- och produktionsrådgivning inom ramen på totalt 15 timmar, fortsätter Helena. Över hela landet är det nu möjligt tillsammans med våra samarbetspartners Växa Sverige, Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad.

Mikrorådgivningen från LRF Konsult ser du nedan. Dessa delar av vår rådgivning har du som är medlem i LRF möjlighet att få finansierad som en del i satsningen på Mjölkjouren. Rådgivningsdelarna som finns i erbjudandet har sitt syfte att både på kort och lång sikt stärka likviditet och lönsamhet.

LRF Konsult

  1. Räcker det egna kapitalet till eller riskerar ditt företag att hamna på obestånd? En justerad resultat- och balansräkning ger dig svar i kombination med likviditetsprognos/budget. Rekommenderad nivå, åtta timmar beroende på behov.
  2. Behöver du hjälp med akutåtgärder? Vi hjälper dig att kartlägga och ringa de prioriterade fodringsägarna. Rekommenderad nivå, fyra till sex timmar beroende på behov.
  3. Behov av att förhandla dina villkor med banken, foderfirma eller liknande? För LRF Medlemmar eller LRF Konsultkunder finns kostnadsfritt utbildningsmaterial i Företagarakademin. Du loggar in som LRF medlem eller i MittKontor och söker Företagarakademin. Om du vill ha personligt stöd och hjälp rekommenderar vi sex till åtta timmar hjälp från en LRF Konsult rådgivare.
  4. Vill du få en effektivare ekonomistyrning för att lättare se vad som kan förbättra kassaflödet? Du får ett digitalt affärssystem Lantbruk till ett fast pris/mån som avgörs av storleken på ditt företag. Ett personligt upplägg och hur du kommer igång genomförs hemma hos dig på gården. Rekommenderad nivå, fyra till sex timmar beroende på behov.
  5. FokusFramtid – från strategi till handling. Ett effektivt sätt att få fram beslutsunderlag och hjälper dig att fokusera på rätt saker. Rekommenderad nivå, på fyra till sex timmar identifieras dina prioriterade fokuspunkter. Läs mer på www.lrfkonsult.se/fokusframtid.

Vill du som mjölkföretagare nyttja fler timmar vid någon av ovanstående tjänster går det bra upp till 15 h om ingen annan tjänst är nyttjad hos annat rådgivningsföretag. Vid behov av överskjutande timmar görs enskilda uppgörelser.

Som LRF medlem har du alltid tillgång till två jourer inom affärsjuridik och arrende:

  1. Affärsjuristjouren. Kostnadsfri för alla LRF Konsults kunder, ring 08-700 20 26.
  2. Arrendejouren. Ingår i LRF medlemskapet, ring 0771-573 573.

Gemensamma mellan LRF Konsult och Växa Sverige eller Rådgivarna i Sjuhärad
Lönsamhet Nu. Sammanför två kompetenser i samma möte – ekonomi och produktion och identifiera utvecklingspotentialen. Läs mer på www.lrfkonsult.se.

Gemensamma mellan LRF Konsult och Växa Sverige
Aktivitetsplan mjölk. Ett omfattande rådgivningspaket för dig som vill utveckla ditt företags lönsamhet med stöd av ekonomi- och produktionsrådgivare under ett år. Utförs av specialteam från LRF Konsult och Växa Sverige. Kontakta Helena Börjesson, LRF Konsult eller Börje Kindesjö Växa Sverige.

Våra kontaktpersoner är LRF Konsults regionalt lantbruksansvariga

Region Syd: Oscar Stampe oscar.stampe@lrfkonsult.se, 040-10 52 21
Region Sydost: Clas Dahlberg, clas.dahlberg@lrfkonsult.se, 0383-594 74
Region Sydväst: Carl Dyrendahl, carl.dyrendahl@lrfkonsult.se, 0346-297 07
Region Väst: Anders Sigurd, anders.sigurd@lrfkonsult.se, 0511-34 58 43
Region Öst/Gotland: Gunnar Axelsson, gunnar.axelsson@lrfkonsult.se, 011-19 49 02
Region Öst: Ida Bååth, ida.baath@lrfkonsult.se, 0150-774 52
Region Mitt: Johan Flood, johan.flood@lrfkonsult.se, 0173-182 58
Region Norr/södra: Erland Hedin, erland.hedin@lrfkonsult.se, 0278-63 92 88
Region Norr/norr: Ingvar Persson, ingvar.persson1@lrfkonsult.se, 090-10 8075

Frågor och funderingar?
Kontakta LRF Mjölkjouren 0771-77 33 30 eller mjolkjouren@lrf.se eller
Helena Börjesson 08-700 20 22, e-post helena.borjesson@lrfkonsult.se

Här kan du läsa mer om Mjölkjouren>>

Annons från LRF om Mjölkjouren

Samarbetspartners

LRF

Växa Sverige

Skånesemin

Rådgivarna i Sjuhärad