VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Europas lantbrukare bekräftar tuffa tider

EU-barometern - hösten 2015: Årets sammanställning av undersökningar i flera av Europas betydande jordbruksländer visar att europeiska lantbrukares syn på sin lönsamhet åter sjunker kraftigt efter vårens uppgång, se diagram 1 nedan.

Diagram 1

Copa-Cogecas generalsekreterare Pekka Pesonen säger;

- Resultatet av undersökningen som visar vikande ekonomisk tillförsikt bland lantbrukare var i huvudsak ett resultat av låga europeiska produktpriser och allt sämre fungerande marknad i många regioner och för många produkter.

I undersökningen framkommer skepsis bland Europas lantbrukare gentemot EU:s gemensamma jordbrukspolitik. I åtta länder upplever lantbrukarna svårigheter med implementeringen av nya CAP (common agricultural policy), i synnerhet i Storbritannien och Tyskland, mindre negativa var lantbrukare i Ungern, Polen och Rumänien.

Den svenska Lantbruksbarometerns höstsiffror ingår i det gemensamma lönsamhetsindex som sätts samman av Copa-Cogeca utifrån motsvarande undersökningar i flera av Europas betydande jordbruksländer.

Undersökningen som genomfördes mellan september och november 2015 (16-18 september i Sverige) genomförs två gånger per år i Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Ungern, Nederländerna, Polen, Rumänien, Sverige och Storbritannien, fler än 8000 lantbrukare har intervjuats.

Ladda ner hela rapporten genom att fylla i formuläret här bredvid.

För mer information, kontakta:

Jimmy Larsson, Segmentschef Lantbruk, LRF Konsult, tel 08-700 20 13

Per Skargren, Segm.ansv. Skog & Lantbruk, Swedbank & Sparbankerna, tel 08-585 90613

Linda Ternstedt, chef Kommunikation LRF Konsult, tel 08-700 20 33

 Fyll i formuläret för att ladda ner EU-barometern - höst 2015
Förnamn
Efternamn
e-post
 
 De uppgifter du lämnar kommer att sparas och användas internt inom LRF Konsult. (PUL 1998:204).