VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Europeiska lantbrukare lider av en svår situation

Nya resultat från Copa-Cogeca visar att lantbrukarna upplever att lönsamheten dyker tredje kvartalet 2014 och siffror från Eurostat förutspår en nedgång av lantbruksföretagarna i EUs samlade inkomster.

EU-barometern, en undersökning som görs i tio medlemsländer avslöjar att lönsamheten i lantbrukssektorn dyker som en följd av låga priser på lantbrukets produkter, det efter ett och ett halvt års återhämtning. Även nya siffror från EUs statistikkontor Eurostat förutspår idag en nedgång av lantbruksföretagarnas inkomster på 1,7 procent för verksamhetsåret 2014.

Enligt EU-barometern som sammanställs av Copa-Cogeca delas uppfattningen om svag lönsamhet av alla länder i undersökningen. Med ett ökat utbud av lantbrukets produkter och uteslutningen från den ryska marknaden sjönk avsalupriserna i Europa och med dem lantbruksföretagens lönsamhet. Priserna för insatsvaror inverkar också negativt på lönsamheten, trots lägre priser på energi och konstgödsel är det inte tillräcklig kompensation för de svaga produktpriserna.

Länderna i undersökningen reagerar olika på EUs nya jordbrukspolitik (CAP), tyska och brittiska bönder oroas av komplicerade regelverk och byråkrati medan kollegorna i Ungern, Polen och Rumänien ser fram emot högre stödnivåer. I Frankrike indikerar 4 av 10 lantbrukare att de har problem med driftskostnader och besvärliga klimatförutsättningar, i Nederländerna är lantbrukarna särskilt oroade över tappet i grisköttspriserna efter det ryska importstoppet. I Sverige är låga priser ett större problem för mjölkföretag och nötköttsproducenter, grisköttspriserna hålls på den inhemska marknaden uppe av konsumenternas betalningsvilja för kött producerat med restriktiv antibiotikaanvändning. Italienska lantbrukare oroar sig över dåliga vin- och olivoljeskördar efter ett år med dåligt odlingsväder.

Copa-Cogecas samlade lönsamhetsindex förutspår en fortsatt nedgång av lantbrukarnas upplevda lönsamhet framöver. Stöd för EUs mjölk-, griskötts-, nötkötts-, frukt-, och grönsaksproducenter som drabbas av Rysslandskrisen är följaktligen nödvändigt.

Undersökningen som genomfördes mellan september och november 2014 (25-26 september i Sverige) genomförs två gånger per år i Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Ungern, Nederländerna, Polen, Rumänien, Sverige och Storbritannien, fler än 6600 lantbrukare har intervjuats.

 

Ladda ner hela rapporten EU-barometern - hösten 2014
Läs även Lantbruksbarometern Hösten 2014 om lönsamheten i svenskt lantbruk

 

För mer information, kontakta:
Jimmy Larsson, Segmentschef Lantbruk, LRF Konsult eller Linda Ternstedt, chef Kommunikation, LRF Konsult genom kontaktformulären här bredvid. Du kan också kontakta Per Skargren, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna, tel. 08-585 90613.

Copa-Cogeca – Lantbrukarnas och lantbrukskooperativens röst i Bryssel

Lantbruksbarometern är den största årliga undersökningen om det ekonomiska läget i svenskt lantbruk. Den har utkommit varje vår sedan 1987, och sedan 2012 kompletterats med en något mindre omfattande höstversion. Sifo har på uppdrag av LRF Konsult och Swedbank telefonintervjuat 300 lantbrukare mellan den 25 och 26 september 2014.

Gemensamt lönsamhetsindex

2) (Förklaring till diagramet Gemensamt lönsamhetsindex) För att kunna beräkna lönsamhetsindex för EU beräknas först fram genomsnittet av resultaten och justeras enligt genomsnittet för den historiska utvecklingen i länderna. Sedan tillämpas utjämning. EU:s lönsamhetsindex tas sedan fram från summan av de nationella indexen och viktas utifrån det genomsnittliga värdet av jordbruksproduktionen under tre år i fasta priser i landet.  Vänligen notera att från hösten 2013 och framåt används en omarbetad metod (viktning) för balansering av svaren. Denna omarbetning påverkar också tidigare resultat och av den anledningen är inte siffrorna i denna rapport direkt jämförbara med tidigare.