VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Redovisning, budgetering och ekonomistyrning för etablerade företagare

Driver du företag men saknar grundläggande kunskap om ekonomi? Behöver du kompetensutveckla din personal/ledningsgrupp/avdelningsansvariga för att kunna sätta mål och följa upp? Då är detta kursen för dig och ditt företag.

Kursinnehåll

 • Grundläggande redovisning
  Skapa förståelse för olika ekonomiska begrepp, verktygslåda för redovisning, praktiskt bokföra affärshändelser, skattedeklaration, lön och periodiseringar
 • Budgetering
  Upprätta och förstå resultat- och likviditetsbudget
  Praktikfall med simuleringar
  Analys av avkastning
 • Ekonomistyrning
  Analysera verksamheten
  Tolka balans- och resultatrapport
  Arbeta med nyckeltal
  En verktygslåda för att förverkliga dina ekonomiska mål

Upplägg
Kursen är indelad i tre delmoment under fyra kursdagar, men kursens längd och innehåll kan anpassas till beställaren. Kursen kommer att bestå av dels teoripass samt verklighetsanknutna övningar och grupparbeten. Vidare kommer föreläsarna ha ett öppet samspel med deltagarna för att svara på deras specifika verksamhetsanknutna frågor och inspel.

Målgrupp
Egenföretagare, företagsledare eller anställda som vill utveckla sin grundläggande ekonomiska kunskap.

Antal deltagare
8-20 personer

Kontaktpersoner
Kristina Glantz Nilsson, 08-700 20 41, kristina.glantz.nilsson@lrfkonsult.se