VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Från strategi till handling i ditt företag

Med en strukturerad och aktiv företagsledning blir ditt företag lönsammare och en tryggare arbetsplats för både dina anställda och dig själv. I denna kurs får du stöd att strukturera ditt företag ur såväl ett strategiskt som operativt perspektiv och att välja vad som är prioriterat för att ta nästa utvecklingssteg utifrån just ditt nuläge.

Kursledaren lotsar dig att kartlägga ditt företag och att göra ställningstaganden inom viktiga områden såsom ekonomi, produktion, organisation och personal, kund och marknad samt affärsutveckling. Du får även stöd att väga in din privata situation och hur du vill att företaget ska bidra till dina personliga mål.

Kursinnehåll

  • Mitt företags olika delar – vad är det som genererar resultat?
  • Företaget och omvärlden
  • Hur sätter jag mål?
  • Strategier på kort och lång sikt
  • Sortering och prioritering
  • Hur upprättar jag en handlingsplan och hur ser jag till att den blir utförd?
  • Kommunikation med de anställda eller andra intressenter
  • Förändring i ett företag – hur implementerar jag nya mål?
  • Visualisera dina fokusområden och mål

Upplägg
Kursen ges lämpligen på två halvdagar med ett par veckors mellanrum alternativt som en heldag. Kursen blandar teoretiska kunskapspass med praktiska övningar där du jobbar med ditt eget företag. Från kursen får du en första version av din ”FokusKarta”.

Målgrupp
För företagare som vill utveckla sin verksamhet och önskar mer kontroll över såväl helheten som det mest prioriterade för att ta nästa utvecklingssteg. Att ha anställda är inget krav.

Antal deltagare
8-15 deltagare

Kontaktperson
Anna Wall, 0431-41 81 12, anna.wall@lrfkonsult.se