VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Vi har auktoriserade lönekonsulter

Lön är ett kärt ämne. Som företagare är det självklart viktigt att ha god ordning i redovisningen men minst lika viktigt är det att betala ut rätt lön vid rätt tidpunkt till sina anställda.

LRF Konsult har lång erfarenhet av att sköta kunders lönehantering och nu har vi även fått en kvittens på den kompetens inom lön våra medarbetare besitter.

SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, har instiftat en ny auktorisation; Auktoriserad Lönekonsult. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för hög kvalitet, kompetens och erfarenhet. Under april månad blev våra första lönekonsulter inom LRF Konsult auktoriserade enligt denna standard.

Här bredvid kan du läsa mer om våra tjänster inom lönehantering.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas enligt PUL

Tjänster inom Lönehantering

Lönetjänst

Lönerådgivning