VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Tänk på detta inför årsskiftet

Årsskiftet är nära och det är dags för årsbokslut. Ta del av vår checklista och våra tips.

Har vi inte redan tillgång till nedanstående material behöver vi det i samband med att vi ska upprätta ditt bokslut.

Vill du att ditt bokslut ska färdigställas i januari behöver vi uppgifterna i början av januari. Tidiga bokslut rekommenderar vi till kunder där bokslutsinformationen har stort internt eller externt intresse.

Du som redovisar moms en gång om året och har haft handel inom EU ska lämna momsredovisningen redan den 27 februari 2017. Bedrivs verksamheten som handelsbolag ska momsredovisningen alltid lämnas den 27:e februari året efter beskattningsåret i fråga för helårsredovisning.

CHECKLISTA MATERIAL TILL ÅRSBOKSLUTET

  • Preliminär skattsedel för beskattningsåret.
  • Slutlig skattsedel för senaste året (kommer i december)
  • Samtliga verifikationer och ev. egen upprättad bokföring (SIE 4 fil eller kassabok) samt kontoutdrag från företagskontot och skattekontot.
  • Förteckning på kundfordringar och leverantörskulder per 31/12 2016.
  • Underskrivna inventeringslistor per den 31 december 2016. (Inventeringslistor hittar du här)
  • Övrigt material som kan vara av intresse för bokslutsarbetet.

KOMPLETTERA MATERIAL TILL DEKLARATIONEN

  • Årsbesked från t.ex. banker och ekonomiska föreningar
  • Förtryckt deklarationsblankett. Den brukar anlända i mars.
  • Övriga deklarationsuppgifter som t.ex. anskaffningsvärden för aktier, uppgifter om resor till och från arbete m.m.

OBS! KONTROLLUPPGIFTER FÖR DIG SOM HAR ANSTÄLLDA
Vi behöver ha underlag för upprättande av kontrolluppgifter för anställda tidigt om vi skall hjälpa till med detta. Tacksamt om vi kan få underlag redan när ni gjort klart lönerna i december. Kontrolluppgifterna ska vara Skatteverket och FORA tillhanda senast 31 januari 2017.

Kontakta oss
Välkommen att ta kontakt med din rådgivare på LRF Konsult. Din rådgivare hjälper dig med MittKontor, inventeringslistor m.m. Om du inte redan har MittKontor, kontakta din kundansvariga. Du är även välkommen att kontakta vår kundsupport, öppet helgfria dagar, måndag - fredag mellan kl 08:00-17:00. Du når oss på mittkontor@lrfkonsult.se alternativt telefon 0770-77 97 00.