VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

När ska jag sälja min fastighet?

Sverige är ett avlångt land och våren kommer till oss vid olika tidpunkt. När våren väl kommer fylls växter med det underbara ämnet klorofyll som ger en skir och härlig grönska, fåglarna sjunger och människor blir på allmänt gott humör. Detta måste väl vara den absolut bästa tiden för försäljning av en fastighet, eller?

Så snart snön har avlägsnat sig från marken ökar sakta men säkert utbudet av fastigheter till salu hos de flesta fastighetsmäklare. I takt med att marken blir grönare och grönare ökar utbudet för att explosionsartat öka i maj. De flesta försäljningar sker sedan under de följande månaderna fram till oktober med en paus under industrisemestern. Anledningen till att så många fastighetsägare väljer att sälja under den varma ljusa årstiden är förstås eftersom känslan förstärks med allt det gröna och innerliga.

Min läromästare, mentor och förebild Sören Vibe, professor i Skogsekonomi vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) har tyvärr lämnat jordelivet men minnet av honom finns kvar. Han har för mig liksom för många andra studenter lärt ut teorier om utbud och efterfrågan. Sören skulle antagligen säga om föregående stycke att om utbudet stiger (alltså om antalet fastigheter till salu ökar) sjunker priset om inte efterfrågan samtidigt ökar. När det gäller fastigheter ökar alltså utbudet markant på försommaren. ”Hänger inte efterfrågan med” skall teoretiskt sett detta påverka köpeskillingar i negativ riktning. Dock ökar också efterfrågan under denna tid av olika anledningar vilket gör att priserna brukar hålla sig stabila. Ibland inträffar dock perioder då utbudet av fastigheter ökar väldigt mycket, alltså mer än den normala försommarökningen, så att det finns betydligt fler fastigheter till salu än normalt. När detta inträffar brukar det märkas på köpeskillingarna. Marknaden lugnar då ner sig kan man säga. Detta kan t.ex. inträffa efter en tids stigande priser. Man hör att grannen fick bra betalt och tänker att man då kanske skall passa på att sälja om man får så bra betalt. Tänker många likadant ökar utbudet vilket då kan få en avkylande effekt.

Att följa marknaden och passa på att sälja när efterfrågan är som störst och utbudet som lägst (ett sk efterfrågeöverskott) skulle vara en bra strategi, om det gick att förutspå när det inträffar. Denna fråga har diskuterats, analyserats och bearbetats en hel del av mig själv och kollegor i branschen, utan att vi kan svara på när det uppkommer ett efterfrågeöverskott. Frågan beror av så många olika faktorer som t.ex. marknadspsykologi, media, allmän konjunktur osv. Det är då betydligt viktigare att följa konjunkturella svängningar på marknaden än att försöka förutspå årstidsvariationer som jag menar är obetydliga.

Helt klart är att den intressent som seriöst och aktivt söker en fastighet inte slutar leta bara för att klorofyllet i växterna avtar. Söker man t.ex. aktivt efter en gård men inte hittat någon fortsätter man söka även fast det blir november.

Hur ska man då tänka?
Står du i kast med att sälja din fastighet och undrar när det är bäst att sälja blir svaret att det är bäst att sälja när familjens eller dina egna förutsättningar för en försäljning lämpar sig, istället för att försöka pricka in en viss tidsperiod på året. Ett bra tips dock, för den som vet med sig att man kan komma att behöva sälja snart men inte kan göra det precis nu. Kontakta en fastighetsmäklare redan nu som får hjälpa er att förbereda försäljningen tillsammans med er, i lugn och ro. Då kan man se till att fotografera fastigheten när det är som grönast, vilket kan vara mycket värt om försäljningen kommer ske i t.ex. februari.

Alltså, det går att sälja sin fastighet året om. På vinterhalvåret är utbudet lägre och så att säga kompenserar för att känslan inte är som den är på sommaren. Den som dock kan leverera sommarbilder på sin fastighet samt en bra beskrivning över markens beskaffenhet, kan mycket väl vara vinnare. En period under året där dock marknaden i princip ligger nere är mellan jul och nyår. Då har de flesta så mycket att tänka på vad gäller julstök att man inte hinner titta på fastigheter. De lärde tvistar också om huruvida det är lämpligt att starta samt aktivt arbeta med försäljningen under industrisemestern. Utbudet är lägre under de varmaste veckorna vilket talar för högre priser men en och annan intressent försvinner från intresselistan pga att man t.ex. är på Kreta. Flera fastighetsmäklare vittnar om fina försäljningsresultat under industrisemestern men även fastighetsmäklare behöver semester så det kan ju falla på den aspekten.