VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Goda skäl att värdera din fastighet

En värdering av en fastighet kan vara uppbyggd på olika sätt och skilja betänkligt i omfattning. Gemensamt för alla värderingshandlingar är dock att det framgår ett bedömt marknadsvärde för fastigheten i kronor. Det finns många olika anledningar att göra en fastighetsvärdering. Här ger vi sju skäl att göra en värdering av sin fastighet.

 1. Inför en framtida försäljning

  Funderar du på att sälja din fastighet i framtiden kan en värdering vara en bra början. Du kanske har för avsikt att byta upp dig och för att då veta hur mycket du kan betala för nästa fastighet är en värdering samt ett möte med din bank en mycket bra start.
 2. Vid ett generationsskifte

  När fastigheten lämnas över till nästa generation är en värdering oftast en förutsättning. Finns det t.ex. flera syskon men endast det ena syskonet skall ta över fastigheten är en värdering lämplig för att det skall bli så rättvist som möjligt. Det räcker dock inte med en värdering i detta fall. Ta hjälp av en generationsskiftare.
 3. När du behöver låna mer pengar

  Skall du bygga en ny byggnad på din fastighet eller av annan anledning behöver belasta din fastighet med ytterligare lån kommer banken med stor sannolikhet vilja se en värdering. Lyssna dock med banken först. Antingen gör banken en värdering internt, alternativt hänvisar till extern fastighetsvärderare.
 4. Inför diskussioner om avsättning av olika slag

  Är det så att en del av din fastighet skall avsättas till t.ex. naturreservat eller biotopskydd? Då finns en god anledning att värdera hela eller delar av fastigheten.
 5. Inför upplösning av ett samägande

  Äger du fastigheten tillsammans med någon/några och ni är överens om att någon delägare skall köpas ut. Här kommer en värdering in i bilden som ett mycket viktigt dokument.
 6. Inför ett förestående fastighetsköp

  Har det uppdagats en möjlighet att förvärva en fastighet, utan inblandning av fastighetsmäklare? Då kan det kännas tryggt att värdera fastigheten i fråga, för att veta att såväl köpare som säljare känner att prisbilden är rimlig.
 7. Hitta nya möjligheter

  Möjligheten finns att du har missat en eller flera intäktsmöjligheter som kan framkomma när en extern part gör en översyn av din fastighet

Varje värderingsuppdrag ser olika ut beroende vad som finns på fastigheten. Vill du veta vad som gäller just din fastighet? Fyll i kontaktformuläret till höger eller kontakta oss på 0771-27 27 27. Du kan även kontakta någon av våra fastighetsmäklare direkt. 
Här kan hitta din närmaste fastighetsmäklare>>