VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård i Toftbyn

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
16,2 ha
Skogsmark:
14,0 ha
Skogsimpediment:
1,0 ha
Åkermark:
1,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Virkesförråd:
2 196 m³sk
Boyta:
138 kvm
Antal rum:
7 st
Fastighet:
Falun Gråsala 1:13
Gråsala 211
79024 Toftbyn

Utgångspris/ försäljningssätt

2 000 000 kr
Anbud

Visning

2017-05-05 14:30 - 16:00

Visas av: Åsa Eriksson

Anmäl gärna att ni kommer!

Kontakt

Åsa Åsa Eriksson
Fastighetsmäklare
02393947
0705509127
asa.eriksson@lrfkonsult.se
Johanna Johanna Gärdsback Rylander
Assistent
023-939 14
johanna.gardsbackrylander@lrfkonsult.se
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Falun Gråsala 1:13

Gård i Toftbyn

Skogsfastighet i Toftbyn norr om Falun. Rymligt bostadshus med charm och stor potential. Sjöutsikt. Totalt ca 16 ha varav 13 ha produktiv skog och 1 ha åker. Virkesförråd om ca 2 200 m³sk. Jakt bedrivs av jaktlag. Det finns möjlighet att ge separata bud på skog respektive gårdsdel. Visning presenteras på hemsidan eller kontakta mäklaren. Bud senast 2017-06-01

Byggnader

Bostadshus

2 planshus med suterrängplan/källare. Huset har genomgående äldre standard med fina detaljer och stora möjligheter. Fina spegeldörrar. Fina trägolv och högt i tak. Stora vackra okopplade tvåglasfönster. 7 rum, varav 3-5 sovrum.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i januari 2017 av Erik Rost, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 13,4 ha med ett virkesförråd om 2 200 m³sk varav 1 750 m³sk är avverkningsbar skog. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande: Återväxtåtgärder i form av markberedning om 0,3 ha och plantering om 0,3 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. Gränsmarkeringen i norr på skifte två stämmer ej med Lantmäteriets fastighetskarta, den går i verkligheten snett under kraftledningen i enlighet skogskartan.

Jakt

Fastigheten ingår i Västra Svärdsjö älgskötselområde. Jakten bedrivs av Gråsala jaktlag.

Fiske

Fastigheten ligger inom Toftan - Hosjöns Fiskevårdsområde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Städning

Bostadshuset kommer vid tillträdet överlämnas i grovstädat skick. Övriga byggnader lämnas ostädade med kvarvarande lös egendom. Kvarvarande inventarier tillfaller köparen utan ersättning.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2600 kr

Områdesbeskrivning

Gården ligger i Toftbyn, ca 2 mil nordost om Falun längsmed riksväg 50 mot Enviken. Byn är en av Svärdsjöbygdens större byar med ca tre hundra hushåll. Här finns förskola och skola. (Källa: www.svärdsjö.se/toftbyn)

Vägbeskrivning

Från Falun: Kör norr ut på riksväg 50 mot Enviken, efter ca 14 km tag höger på Toftbyvägen mot Svärdsjö och sedan direkt vänster. Efter drygt 200 m ligger gården på vänster sida. I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

HitCounter