VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogs- & åkermark i Stensbo

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Hallsberg Stensbo 1:17, del av

Utgångspris/ försäljningssätt

895 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

Mats Mats Fröjdenstam
Fastighetsmäklare
019168389
0708710739
mats.frojdenstam@lrfkonsult.se
LRF Konsult Örebro
Bettorpsgatan 10
703 69 Örebro
Hallsberg Stensbo 1:17, del av

Skogs- & åkermark i Stensbo

Skogs- och åkermark i natursköna Stensbo, strax utanför Pålsboda. En fin möjlighet till marktillköp eller en bra fastighet för den som vill påbörja ett hobbybruk av jord och skog. Totalareal om ca 21,6 ha varav ca 11,9 ha produktiv skogsmark och 8,3 ha inägomark.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2015 av Forest Info. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 11,9 ha produktiv skogsmark. Boniteten är för området god och marken producerar 6,8 m3sk/ha och år. Skogsbruksplanen har uppdaterats med två års tillväxt (se bifogade delar ur skogsbruksplanen). Efter planens upprättande har fröträd avverkats och vindfällen tagits ut. Uttaget, enligt skogsbolagets uppdragsredovisning, motsvarar 376 m3sk. Detta ger en totalvolym i dagsläget om ca 550 m3sk vilket motsvarar ca 46 m3sk/ha. Observera att avverkningen av fröträd och vindfällen inte är avräknat på den bifogade skogsbruksplanen!

Inägomark

Areal enligt skogsbruksplanen om ca 8,3 ha. Sandjord. Systemtäckdikning ej utförd på åkermarken. Stödrätter finns på åkermarken (7,83 ha), dessa medföljer utan extra kostnad för köparen.

Jakt

Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Sköllersta ÄSO.

Areal

Den exakta arealen bestäms i den pågående lantmäteriförrättningen. Areal enligt skogsbruksplanen om ca 21,6 ha. Arealen överensstämmer med mätningar på den ekonomiska kartan.

Fastighetsutdrag

Kontakta mäklaren för att ta del av komplett fastighetsdatautdrag.

Vägar

Fastigheten har del i flera samfälligheter (vägar). Inga kostnader debiterades under 2016.

Pågående förättning

En del av fastigheten (kring elljusspåret) är såld och fastigheten är under lantmäteriförrättning. Andelar i samfällighet bestäms i pågående lantmäteriförrättning.

Tillträde

Tillträde sker efter överenskommelse, dock tidigast efter den pågående lantmäteriförrättningens avslutande.

Kostnader i anslutning till köp

Kostnader för lagfart, eventuellt nytecknande av pantbrev eller eventuell fastighetsreglering bekostas av köparen.

Budgivning

Fastigheten försäljs i en öppen budgivning med ett utgångspris på 895 000 SEK. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

HitCounter