VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gökstad, 305 hektar

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
305,8 ha
Skogsmark:
202,1 ha
Skogsimpediment:
39,5 ha
Åkermark:
35,0 ha
Åkermark:
15,0 ha
Betesmark:
5,6 ha
Väg och kraftledning:
1,7 ha
Övrigmark:
6,9 ha
Virkesförråd:
34 914 m³sk
Boyta:
160 kvm
Fastighet:
Västervik Gökstad 5:1
Gökstad
59493 Gamleby

Utgångspris/ försäljningssätt

25 000 000 kr
Bud

Kontakt

Magnus Magnus Christiansson
Fastighetsmäklare
0490258985
0702528452
magnus.christiansson@lrfkonsult.se
Magnus Magnus Engström
Fastighetsmäklare
049216813
magnus.engstrom@lrfkonsult.se
LRF Konsult Västervik
Brunnsgatan 9
593 30 Västervik
Västervik Gökstad 5:1

Gökstad, 305 hektar

Gökstad samlar 305 ha mark i en mycket välarronderad sammanhängande enhet med 50 ha bördig åkermark på Lofta-slätten, samlad kring gårdscentrum, infart från allmän väg och därefter helt privat väg som tar dig ut i skogsmarken om 202 ha och vidare ner mot ca 1,5 km egen strand i havsviken Syrsan. Goda jaktmöjligheter. Gamleby 10 km, Loftahammar 12 km. Linköping/Norrköping 8 mil.

Byggnader

Mangårdsbyggnaden

Äldre mangårdsbyggnad med källare, brädklädd fasad, liggande vitmålad panel, tegeltak. Enligt taxering med en boarea om 160 kvm och biarea om 80 kvm. Två-glas, kopplade, fönster. Uppvärmning sker via vattenburet system med vedpanna inkl elpatron. Vatten från egen djupborrad brunn belägen strax utanför källaren. Avlopp till två seriekopplade brunnar, en enkammar- och en trekammarbrunn (renoverade 2009), gemensamt med huset som benämns Carl Fredriks-gården. Mangårdsbyggnaden används av ägarna som fritidshus. Verandan med huvudentré leder in till en hall och till vänster in till ett mindre tv-rum med öppen spis, används inte, därefter köket med äldre inredning, modell 50-tal, och vitvaror, matplats och vidsträckt utsikt över åkermarken. I köket finns ett riktigt gammeldags skafferi. Ifrån köket finns utgång samt trappa ned till källaren. I anslutning till köket finns ett matrum också med fönster neråt åkrarna. Där intill kommer ett större rum som används som kontor/allrum och leder tillbaka till hallen och huvudingången. Därifrån finns trappan upp till övervåningen och en liten hall med utgång till balkongen i söderläge och med uppsikt över gårdsplan och uppfart. Därefter finns två sammanhängande rum, genomgående längs husets gavelsida. Vidare finns ett badrum med dusch och wc, våtrumsmatta, renoverat 2007, vida utsikt över den öppna inägomarken. Sedan finns två sovrum. På vinden finns oinrett förvaringsutrymme samt förrådsmöjlighet i ett inrett rum, äldre skick och standard. I källaren finns en matkällare modell jordkällare med välvt tak, en liten wc med handfat, tvättstuga med tvättmaskin samt pannrum med vedförråd, vedpanna tillv. 1990 och en ny varmvattenberedare. På gården finns fruktträd såsom äppel- och körsbärsträd samt några svartvinbärsbuskar.

Carl Fredriks-gården

Äldre bostadshus i trä på torpargrund med brädklädd rödfärgad fasad och tegeltak. Taxerad boarea 75 kvm plus biarea 22 kvm. Nedervåning med 1 rok samt ett mindre badrum med wc och badkar. Övervåning med 2 sovrum. Uppvärmning via direktverkande el samt vedspis, vedkamin och öppen spis. Huset är uthyrt till permanentboende. Separat elmätare.

Villan

Bostadshus med källare, brädklädd fasad - gulfärgad lockpanel, tegeltak. Byggt ca 1948. Boarea enligt taxering 150 kvm. Uppvärmning via vattenburet sytem och vedpanna inkl elpatron samt ackumulatortank. Varmvattenberedare från ca 2001. Tvåglasfönster. Avlopp till egen trekammarbrunn från 2009. Uthyrt till permanentboende. Separat elmätare. Innanför entrén finns en hall som leder in till samtliga rum kök, badrum och trappan till övervåningen respektive trappa ned till källaren. På nedervåningen finns badrum med wc och badkar, våtrumsmatta/tapet, renoverat ca år 2000. Ett mindre sovrum, tv-/vardagsrum, matsal med brädgolv. Kök med mindre matplats och fönster åt entrésidan, vedspis bevarad, spis med ugn, kyl/frys. På övervåningen finns en liten hall och två sovrum, brädgolv. I källaren finns pannrum med vedpanna, ackumulatortank och vedförråd. Tvättstuga med tvättmaskin. Förrådsrum, litet hobby-/verkstadsrum och matkällare.

Strömbergshuset

Gammalt trähus med tegeltak. Dåligt skick.

Sjöbod

Sjöbod nära stranden i Syrsan. Belägen i östra delen av strandlinjen. Enkel träbyggnad på plintar, pulpettak. Boden har funnits sedan lång tid tillbaka och har även använts för övernattning. Vid stranden finns Timbers udde med klippor och möjlighet att lägga en liten båt i visst skydd av udden/klippan. Längre österut, närmare Hasselby, finns en liten sandstrand.

Ladugård

Fd ladugård, används som förråd. Användes som militärt förråd och rustades därför under 70-talet med bl.a. ny el och har separat elmätare. Skullen, övervåningen, är en större öppen yta som idag förvarar husvagn, båtar, m.m.

Vagnbod/tegelboden

Äldre träbyggnad med tegeltak. Kallas tegelboden och huserar en ansenlig mängd reservpannor. Innehåller även en del som använts som snickarbod och en övervåning/skulle som är ett enda öppet förvaringsutrymme.

Magasinet

Äldre träbyggnad, fd magasin, används till förvaring av bl.a. bilar. El med egen mätare.

Vedboden

Träbyggnad för vedförvaring. En del utgör fd hönshus och förvarar ekved. Veden följer med fastigheten.

Museet

Äldre timmerbyggnad i anslutning till Carl Fredriks-gården, fd magasin, huserar div gamla redskap och kallas museet. Tegeltak i dåligt skick.

Stallet

Äldre träbyggnad, tak av eternit. En del öppet vagnförråd samt en del bilgarage/verkstad med betonggolv och en del förråd i fd stall.

Krossboden

Gammal träbyggnad i två plan med tegeltak. Användes förr med spannmålskvarn/kross på nedervåningen och magasin på övervåningen. Taket är i dåligt skick.

Gamla stallet

Äldre träbyggnad med tegeltak, fd stall samt förråd till bl.a. hästvagnar.

Hasselby loge

Fristående loge, belägen utanför gårdscentrum, närmare Hasselby. Används av byggfirma till förvaring av virke m.m. Har separat elmätare.

Övriga byggnader

En liten vedbod och ett gammalt utedass.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2013-02 samt uppdaterad 2017-02 av Johannes Karlsson, Södra. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 202 ha med ett virkesförråd om ca 35 000 m3sk varav ca 16 000 m3sk är G2, S1 och S2 skog, mao möjlig att föryngringsavverka. Skogsbruksplanen har inventeringsdatum februari 2013. Denna har uppdaterats av Södra med åtgärder utförda under åren 2013-2016. Röjning, gallring och upparbetning av vindfällen har utförts. I rapporten "Utförda åtgärder" redovisas de avdelningar där gallring och röjning utförts. Nya beståndsdata i dessa uppdaterade avdelningar har uppskattats med utgångspunkt från beräknat uttag. Ingen ny inventering i fält har gjorts i samband med uppdatering. Tillväxt har sedan beräknats i S-plan till och med feb. 2017. Det finns bra med skog i alla åldrar men medelålders skog i klasserna 45-55 år är vanligast. Variationen i marken och dess produktionsförmåga, bonitet, är stor. Från bergbunden mager talldominerad mark till bördig renodlad granmark. Tallen dominerar och står för ca 74 % av virkesförrådet. Beräknad tillväxt, som skogen ser ut nu, är ca 1 180 m³sk/år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad till skoljordbruket Valstadskolan/Hushållningssällskapet sedan 1979. Arrendet upphör 13/3 2018. Enligt arrendeavtalet överlämnas marken med 2,5 ha höstsått med vete och resterande areal höstplöjd. Ang. stöd se nedan under rubriken Stödrätter.

Fiske

Fiske med handredskap är fritt i allmänt vatten (ej inom 100 m från fast redskap). Strandvattenregeln Strandvattenregeln innebär att allt vatten är enskilt inom trehundra meter från fastlandet eller från ö av minst etthundra meters längd. Dessutom gäller att allt vatten är enskilt från land ut till närmast belägen djupkurva som markerar tre meters djup. Detta innebär att på grunda områden vid land kan enskilt vatten sträcka sig längre ut än 300 meter från land, dock gäller alltid minst 300 meter om vattenområdet är djupare än tre meter.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten finns en fornborg i avd. 52 och fornåker med två åkerytor samt odlingsrösen och stensträngar i avd. 105. Båda är fasta fornlämningar. Även spår av gammal odling och bete från senare tid avtecknar sig bland annat i form av stenmurar och odlingsrösen på några ställen. En torpruin ligger i avd. 54. Historik/kuriosa Gökstad är en gammal radby och det ska ha funnits fyra gårdar i byn. Radby innebär att gårdarna låg samlade på rad längs bygatan. I samband med skiftesreformerna på 1800-talet försvann flertalet radbyar. Det finns fyra bostadhus bevarade på gården samt ett femte som flyttats till hembygdsgården i Gamleby. Strömbergshuset och de äldsta delarna av mangårdbyggnaden byggdes troligen i slutet av 1700-talet. Gården har varit i släktens ägo ca 200 år.

Förvärvstillstånd

Lofta är i jordförvärvslagens mening ej glesbygd och förvärvstillstånd krävs inte av privatperson. För juridisk person krävs förvärvstillstånd.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan följer fastigheten och står fri för köparen på tillträdesdagen. Goda jaktmöjligheter med bl.a. älg, hjort (främst dovhjort), rådjur och vildsvin.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper eller naturvärden. (Källa: Skogsstyrelsen) Inom fastigheten finns skyddsvärda biotoper, dessa finner man i huvudsak i hällmarkskog som undantagits från skogsbruk under lång tid. I dessa bestånd finns riktigt gammal tallskog och död, förmultnande ved samt lämpliga boträd för exempelvis havsörn. Ett örnbo finns också på marken men det har enligt ägaren inte varit bebott på flera år. Ett vackert bestånd med grov gammal ekskog växer i södra delen i anslutning till inägomarken.

Stödrätter

Arrendatorn innehar stödrätter för åkermarken, 49,75 ha. Arrendet upphör 13/3 2018. Överenskommelse om överlåtelse av dessa stödrätter mot köpeskilling finns, priset är bestämt till 83 000 kr plus moms. Stödrätterna överförs till av markägaren anvisad brukare efter mottagen köpeskilling, faktureras i början av 2018.

Åkermark

50 hektar prima åkermark lämplig för t.ex. spannmålsodling. Arrendator sedan 1979 är skoljordbruket Valstad i Gamleby, Hushållningssällskapet.

Inventarier

Gården säljs tillsammans med merparten befintliga inventarier, ekonomibyggnaderna kommer inte tömmas/flyttstädas. Vissa möbler i mangårdsbyggnaden kan överlåtas efter intresse/överenskommelse mellan köpare/säljare.

Övriga upplysningar

I bilaga finns diverse upplysningar från ägaren, sådant som kan vara bra att känna till om gården, såsom kända fel/brister, svar på s k frågelista.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 345000 kr

Områdesbeskrivning

Lofta och Lofta socken ligger vid E22an norr om Gamleby. Lofta socken har runt 450 invånare. Socken innefattar även Björnsholm. Om sommaren mer än tredubblas de av alla säsongsboende. Det är en entreprenör och företagarbygd. I byn finns förutom kyrka och församlingshem även ett sommarcafé. Loftaleden börjar och slutar vid Lofta kyrka och är 20 km lång. Historia I Lofta har det levt människor allt sedan stenåldern. Området har många spår från bronsålder och järnåldern. Här finns hällristningar och borglämningar. Lofta är inte en förkortning på Loftahammar utan en egen socken på fastlandet som börjar vid brofästet. Vid sekelskiftet 18-1900 bodde här 3500 människor. Det kan vara en förklaring till att Lofta kyrka är Sveriges tredje största landsbygdskyrka. (Källa: Västerviks kommuns hemsida.) Gamleby med grundläggande service och butiker finns 10 km söderut. 12 km österut finns skärgårdsidyllen Loftahammar med stort antal sommargäster/turister. Även Överum och Edsbruks ligger i närheten. Centralorten Västervik finns 3,5 mil söderut. Linköping eller Norrköping nås efter en resa om ca 8 mil.

Vägbeskrivning

Från E22 vid Björnsholm sväng av österut mot Lofta och Loftahammar. Passera Lofta med kyrkan på höger sida om vägen, fortsätt rakt fram och passera Ottinge därefter ligger Gökstad direkt på vänster sida samt infart till Grånsten till höger. Från E22 är det 5 km in till Gökstad.

HitCounter