VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet 62 ha

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
62,7 ha
Skogsmark:
44,7 ha
Betesmark:
6,7 ha
Småhusmark lantbruk:
1,8 ha
Myr/kärr/mosse:
9,5 ha
Virkesförråd:
8 616 m³sk
Boyta:
58 kvm
Fastighet:
Töreboda Armeneby 1:12, 1:13, Skäggebolet 1:28
Karlsskog 30
549 91 Tidan

Utgångspris/ försäljningssätt

5 275 000 kr
Bud

Budgivning pågår

Kontakt

Sara Sara Gyllensvaan
Fastighetsmäklare
0500-49 55 68
076-814 94 24
sara.gyllensvaan@lrfkonsult.se
LRF Konsult Skövde
Rådhusgatan 1, 2 tr
541 30 Skövde
Töreboda Armeneby 1:12, 1:13, Skäggebolet 1:28

Skogsfastighet 62 ha

Välarronderad skogsfastighet belägen mellan Töreboda och Skövde. Fastighetens totala areal uppgår till 62 ha varav 45 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 8 616 m³sk. Byggnadsbestånd av enklare karaktär.

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus med ursprung från 1860 uppförd på torpargrund med timrad stomme och fasad av stående träpanel. Fönstren är kopplade 2-glas och takbeklädnad av plåt samt lertegel. Boarean uppgår till ca 58 m² och biarean till ca 5 m² enligt taxeringen som fördelar sig över två rum och kök. Övre plan utgörs av oinredd vind. Uppvärmning sker via direktverkande el och köksspis. Den öppna spisens funktion är okänd. Det finns inget indraget vatten till huset men det finns en vattenbrunn vid ladugården. Huset har enklare standard.

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad uppförd i sten och trä under plåttak. Fähusdelen har den äldre inredningen kvar samt loge med trä och jordgolv. Körbart ränne.

Vedförråd/garage

Byggnad uppförd i trä under plåttak. Inrymmer dels ett garage med grusgolv samt vedbod och förråd.

Torpställe

Torp uppförd i timmer på torpargrund med fasad av stående träpanel och plåttak. Byggnaden har varit obebodd under lång tid och är i sämre skick. El, vatten och avlopp saknas. I anslutning till torpet finns några mindre uthus uppförda i trä som också är i sämre skick.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad i januari 2017 uppgår den produktiva skogsarealen till 44,7 ha med ett bedömt virkesförråd om 8 616 m³sk varav 7 711 m³sk utgörs av S2 skog. Trädslagsfördelningen anges till 58 % gran, 26 % tall och 16 % löv. Medelboniteten beräknas till 5,5 m³sk/ha och tillväxten anges till 257 m³sk/år. Stora delar av fastighetens virkesvolym återfinns i slutavverkningsbar ålder. Fastigheten har en mycket bra arrondering där skogsmarken ligger väl samlad i en ägofigur med bra tillgänglighet.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2017-06-30 och därefter tillgänglig för köparen.

Betesmark

6,7 ha betesmark belägen i anslutning till byggnadsbestånden. Marken saknar stödrätter.

Naturreservat

Länsstyrelsen arbetar med att bilda ett naturreservat vid Degermossen och Store mosse vilket berör delar av Armeneby 1:12. Länsstyrelsen har inte fattat något beslut gällande berörd fastighet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 78800 kr

HitCounter